Umit-Nazli-Boyner

11 Oca 2019

Ümit Boyner – Hedefler İçin İş Dünyası Tanıtım Toplantısı

Değerli Misafirler;

Sayın TÜRKONFED ve TÜSİAD Başkanları,

Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri,

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) kıymetli yöneticileri,

Değerli kamu, iş ve medya dünyasının temsilcileri,

Türkiye’nin sivil toplum kuruluşlarını, üniversitelerini temsilen aramızda bulunan tüm paydaşlarımız;

TÜRKONFED, TÜSİAD ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde kurduğumuz “Hedefler için İş Dünyası Platformu”nun açılış toplantısına hepiniz hoş geldiniz.

Bugün insanlık tarihinin en iyi zamanlarına şahit oluyoruz. Çok değil, sadece 100 yıl öncesine göre daha uzun yaşıyor, daha iyi sağlık hizmeti ve eğitim alıyoruz. Bebek ölümleri, yoksullukla mücadele, suya ve sağlığa erişim gibi konularda önemli ilerlemeler sağladık. Son yıllardaki teknolojik gelişmeler bizleri daha önce hayal bile edemeyeceğimiz noktaya getirdi. Herkese, her yere ve her bilgiye ulaşmak hiç bu kadar kolay ve ucuz olmamıştı. Fakat bunca ilerlemeye rağmen hala yoksulluk ve açlık sona ermedi, küresel eşitsizlik tüm tarihteki en üst seviyeye erişti. Dünya nüfusunun yüzde 1’i, küresel gelirin yüzde 50’sini yönetiyor. Gittikçe artan kuraklıklar ve aşırı hava koşulları nedeniyle yaşanan ekonomik zarar son 30 yılda 3 kat artış gösterdi. Tüm dünyada cinsiyetler arasındaki eşitsizlik devam ediyor, doğal kaynaklar üretim ve tüketim alışkanlıklarımızı karşılamaya yetmiyor.

Birleşmiş Milletler’in üye ülkeleri bu sorunları gündemine alarak, 2030 yılına kadar yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek ve iklim değişikliğinin üstesinden gelmek için 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini benimsedi. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, diğer bir deyişle Küresel Hedefler, yine Birleşmiş Milletler’in BinyılKalkınma Hedeflerinin de ötesine gidiyor ve yoksulluğun ana nedenlerine çözüm bulmayı ve “kimseyi arkada bırakmadan” herkes için fayda sağlayan bir kalkınma modeli yaratmayı amaçlıyor.

Bu hedefler, iş dünyası için de çok önemli fırsatlar barındırıyor. Daha İyi İş, Daha İyi Dünya Raporu’na göre iş dünyasının sürdürülebilirlik gündemine liderlik ederek yapacağı yatırımlar ile 2030 yılına gelindiğinde 12 trilyon dolar değerinde pazar fırsatı yaratılacak. Bu fırsatların yoğunlaştığı sektörler ise Tarım ve Gıda, Enerji ve sağlık olarak karşımıza çıkıyor ve dünya ekonomisinin %60’ını oluşturuyorlar.

Araştırmalar aynı zamanda, küresel hedeflere yönelik harekete geçen şirketlerin daha çok küresel yatırım çektiğini gösteriyor. Benzer şekilde bu şirketler ulusal destek ve uluslararası fonlardan daha fazla faydalanıyor2014 verilerine göre yatırımcılar sadece ABD’de 6 trilyon dolar, dünyada ise 21.4 trilyon doları Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine bağlı şirketlere yatırmışlar.

UNDP’nin özel sektör odaklı Unchartered Waters raporuna göre, hedeflerin uygulamaya konması, şirketlere finansal değerin yanı sıra nitelikli insan kaynağına erişim, daha güçlü ve sürdürülebilir tedarik zinciri, artan verimlilik ve inovasyon gibi daha birçok fırsat sunuyor.

Değerli Konuklar,

2030 yılına sadece 11 yıl kaldı. Bu 11 yılda, dünyadaki açlığa son verebilir, kadın-erkek eşitliğini sağlayabilir ya da iklim değişikliğini durdurabilir miyiz?

Geçtiğimiz 4 yıldaki küresel performansa bakarak karamsar olmakla birlikte, elimizdeki imkanları göz önünde bulundurduğumuzda “evet”, bunları hala gerçekleştirebiliriz. Peki ama nasıl?

Küresel hedeflerin belki de önemli unsuru, ‘küresel sorunların küresel çözümler gerektirdiği’ mottosundan hareketle ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliğini ön plana çıkarması. Zaten 17. hedef de bu hedeflerin hayata geçmesinde işbirliğinin önemini vurguluyor. Hükümetler, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, akademi başta olmak üzere tüm paydaşları kapsayıcı bir şekilde süreçlere dahil edebilirsek, “evet, başarabiliriz”.

Peki Türkiye olarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde neredeyiz?

Bugün ülkemizde 15-29 yaş arası gençlerin yüzde 30’u ne eğitim alıyor ne de çalışıyor, nüfusun yarısını oluşturan kadınların işgücüne katılım oranı ise yüzde 33. PİSA sıralamasında öğrencilerimiz, fen bilimleri ve matematikte ilk 100’e giremiyor. Ülkemiz Küresel Rekabetçilik’te 137 ülke arasında 53’üncü, inovasyonda 69’uncu basamakta yer alıyor. OECD ülkelerinin Küresel Hedeflerin neresinde olduğunu inceleyen raporda Türkiye birçok hedefte son sıralardayer alıyor.

Tüm bu olumsuz tabloya rağmen motivasyonumuzu yitirmememiz için de güçlü nedenlerimiz var: genç ve dinamik nüfusumuz, değişime açık, rekabetçi ve küresel ekonomiye entegre iş dünyamız ve tüm kurumlarda hızlı adaptasyon ve harekete geçme kabiliyetimiz… Daha önce birçok defa örneğini gördüğümüz üzere, aynı hedef için bir araya geldiğimizde gerçekleştiremeyeceğimiz hiçbir hedef yok.

Hedefler İçin İş Dünyası Platformunu, Türkiye’de işte bu ortak hareketi mümkün kılabilmek hedefiyle kurduk. TÜSİAD ve TÜRKONFED’in üye tabanında yer alan 40 binden fazla şirketi, 244 derneği ve UNDP’nin geniş küresel network’ünü bir araya getiren bu Platform, aynı zamanda tüm bu kuruluşların insan kaynağı, entelektüel sermayesi ve finans kaynağı çeşitliğini de buluşturuyor.

Bu Platform şimdiye kadarsürdürülebilirlik çalışmalarıyürütmüş olan ve planları dahilinde olan tüm şirketlerin ellerindeki kaynaklarını daha verimli ve etkin kullanmalarını sağlayacak çok ortaklı programları hayata geçirecek, bu kaynakların kamu ve sivil toplumun sağladığı olanaklarla en doğru şekilde buluşmasını sağlayacak.

Hedefler İçin İş Dünyası Platformu odağına sürdürülebilir kalkınmayı alan, özel sektör inisiyatifiyle hayata geçirilmiş bir “düşünce-uygulama” platformu olarak da dünyada bir ilk niteliğinde. Bildiğiniz üzere “think tank” kuruluşları düşünce üretir, politika önerilerini ortaya koyar. Oysa değişen dünyada düşünce kuruluşları da dönüşüyor. Artık “Think Do Tank”çağındayız. Yani düşünceyi üreten ve sonrasında sahada da uygulayan kuruluşlar. İşte Hedefler İçin İş Dünyası Platformu düşünceyi etkin eylemlere dönüştürebilen bu Think Do Tankkuruluşlarından biri olmayı hedefliyor.

Öncü bir araştırma ve çözüm merkezi olarak tasarlanan Platform, BM’nin yoksulluktan iklim değişikliğine, toplumsal cinsiyet eşitliğinden çevre sorunlarına kadar 17 hedefi temel alacak çalışmalar gerçekleştirecek. Önümüzdeki iki yıl süresinde ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleri bağlamında sektörel ve bölgesel ihtiyaçlarını “teşhis” ederken, eş zamanlı olarak da, özel sektör ve paydaşlar ile ortak çözüm stratejileri geliştirerek çok ortaklı kamu – özel sektör programlarını hayata geçireceğiz. Yani hedefler doğrultusunda üretilen düşünceyi, sahaya inerek uygulayacağız.

Bu platformun zaman içinde tüm sektörler için daha geniş bir işbirliği ve ortak çalışma noktası haline gelmesini ve sektörlere yol haritası sunacak bir yapıya dönüşmesini ümit ediyoruz.

Değerli misafirler,

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmak, hepimiz için daha gelişmiş ve müreffeh bir Türkiye ve çokdaha yaşanılası bir dünya anlamına geliyor. Bu hedeflerle umut edilen rengarenk, kalkınmış, temiz ve eşit bir dünya için,  TÜSİAD, TÜRKONFED ve UNDP olarak oluşturduğumuz güç birliği ile var gücümüzle çalışacağız. Platformun kuruluşuna destek veren her 3 kurumumuzun başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile değerli yöneticilerine şükranlarımızı sunuyoruz.

Bu toplantıda bizlerle beraber olduğunuz ve geleceğe ilişkin heyecanımızı paylaştığınız için hepinize teşekkür ederiz.

 

X