Türkiye Endüstrisinin Yeşil Dönüşümü Programı

Hedefler için İş Dünyası Platformu, Avrupa Birliği’nin iklim değişikliği ve çevresel bozulma ile mücadele hedefinde ortaya koyduğu Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) sürecini yakından izlemekte, Türkiye’de a) iş dünyasının iklim değişikliği ile mücadeleye katkısını güçlendirmek, b) işletmelerin geleceğin ekonomisine hazırlamasını sağlamak ve c) kimsenin geride kalmamasını sağlayacak kapsayıcı iş modellerini hayata geçirmek hedefleri doğrultusunda ülke endüstrisinin AYM’ye uyumunu arttıracak çalışmalarını önceliklendirmektedir.

Bu program çerçevesinde, Hedefler için İş Dünyası Platformu çalışma alanları, Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması ve Döngüsel Ekonomi Eylem Planı odaklarının yanı sıra, AYM kapsamında geliştirilen ürünün karbon ayak izi, genişletilmiş üretici sorumluluğu, sürdürülebilir üretim, sürdürülebilir ürün politikası çerçevesi, eko-tasarım, tedarik zincirlerinde izlenebilirlik, küresel tedarik zincirlerinde insan hakları, çevre ve iyi yönetişim konularında zorunlu durum tespiti ve uyum, AB tüketici gündemi, AB taksonomisi (sürdürülebilir finansman) vb. politika ve stratejiler yol gösterici olacak şekilde düzenlenecektir.

İlgili ekosistem aktörlerinin yetkili ve uzmanları ile ülkemizdeki AYM kapsamında önceliklendirilmiş sektörleri bir araya getirecek bu program ile:

 1. İlgili uluslararası süreç ve yasal düzenlemeler izlenerek ulusal strateji, eylem planı ve mekanizmaların Türkiye endüstrisinin lehine yapılandırılması odağında savunuculuk yapılacaktır.
 2. Türkiye endüstrisinin sınırda karbon düzenlemesine uyumlaşması, döngüsel ekonomiye geçişi ve dijitalleşme seviyesinin arttırılması amacıyla temiz teknolojiler adaptasyonu hızlandırılacaktır.

Türkiye Endüstrisinin Yeşil Dönüşümü Programı’nın hazırlık sürecinde program ortaklarının uzmanlarının katılımı ile, Hedefler için İş Dünyası Platformu’nun koordinasyonunda iki çalışma grubu kurulmuştur. Yeşil ve Döngüsel bir Ekonomi (YDE) ve Sınırda Karbon Düzenlemeleri Mekanizması (SKDM) çalışma grupları, programın geliştirilmesinde, gerekli iş birliklerinin tanımlanmasında ve uygulama sürecinin yapılandırılmasında görev yapmaktadır.

Yeşil ve Döngüsel bir Ekonomi Çalışma Grubu

Hammadde ve kaynak tüketiminin minimize edildiği, temiz teknolojilerin etkinleştirildiği, ürünlerin yaşam döngüsünün maksimumda tutulduğu döngüsel ekonominin Avrupa Birliği pazarında hâkim ekonomi modeli olması hedefiyle AB, 2020’de bir Eylem Planı hazırlanmıştır. Hedefler için İş Dünyası Platformu, Döngüsel ekonomiye geçiş hedefinde bu eylem planının ülkemizdeki yansımalarını takip edecek, döngüsel ekonomiye geçişte ihtiyaç alanları belirleyip dönüşüme katkı sağlayacak fikirler ve projeler tartışılacaktır.

Yeşil ve Döngüsel bir Ekonomi Çalışma Grubu Toplantıları

Yeşil ve Döngüsel bir Ekonomi Çalışma Grubu Toplantıları’nın katılımcı listesine buradan ulaşabilirsiniz.

I. Toplantı 28.06.2021 16 Kurumdan 26 Katılımcı Toplantı Tutanağı
II. Toplantı 07.09.2021 18 Kurumdan 28 Katılımcı Toplantı Tutanağı
III. Toplantı 18.11.2021 16 Kurumdan 27 Katılımcı Toplantı Tutanağı
IV. Toplantı 8.2.2022 29 Kurumdan 42 Katılımcı Toplantı Tutanağı

Sınırda Karbon Düzenlemeleri Çalışma Grubu

Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan teklif ile çerçevesi netleşmeye başlayan Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması ile Avrupa pazarına sunulacak ithal ürünlerin, içerdikleri karbon yoğunluğuna bağlı olarak vergilendirilmesi öngörülmektedir. Başta demir, çelik, çimento, alüminyum, elektrik, gübre olmak üzere enerji ve karbon yoğunluğu yüksek sektör sınırda karbon düzenlemesine tabi olacaktır. Bu süreç ile uyumlaşma hedefiyle Hedefler için İş Dünyası Platformu, önceliklendirilen sektörler ve tedarik zincirlerine yönelik çok disiplinli ve çok aktörlü Sınırda Karbon Düzenlemeleri Çalışma Grubu oluşturmuştur.

Sınırda Karbon Düzenlemeleri Çalışma Grubu Toplantıları

Sınırda Karbon Düzenlemeleri Çalışma Grubu Toplantıları’nın katılımcı listesine buradan ulaşabilirsiniz

I. Toplantı 11.10.2021 14 Kurumdan 21 Katılımcı Toplantı Tutanağı
II. Toplantı 25.11.2021 13 Kurumdan 18 Katılımcı Toplantı Tutanağı
III. Toplantı 7.2.2022 15 Kurumdan 23 Katılımcı Toplantı Tutanağı

İcra Kurulları, çok üyeli Çalışma Grubu faaliyetlerinin hızlı karar alacak şekilde ve bir eylem planı çerçevesinde yürütülmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuş olup sektörel derneklerin temsilcileri, sanayi odaları, ihracatçı birlikleri, ilgili STK’ların temsilcileri ve şirketlerin temsilcilerinden seçilmiştir. Çalışma Grubu Başkanı aynı zamanda İcra Kurulu Başkanıdır.

İcra Kurulu Üyeleri

 • Aygen Erkal
  Aygen Erkal
 • Başak Demir Saral
  Başak Demir Saral
 • Başak Helen Taşkan
  Başak Helen Taşkan
 • Çağrı Koseyener
  Çağrı Koseyener
 • Emre Metin
  Emre Metin
 • Gülhan Özdemir
  Gülhan Özdemir
 • İdil Dilan Öğüt
  İdil Dilan Öğüt
 • Konca Çalkıvik
  Konca Çalkıvik
 • Meral Uslu
  Meral Uslu
 • Merve Güngör Saltalı
  Merve Güngör Saltalı
 • Mukaddes Ersoy
  Mukaddes Ersoy
 • Noyan Ergül
  Noyan Ergül
 • Onur Ünlü
  Onur Ünlü
 • Selahattin Armağan Vurdu
  Selahattin Armağan Vurdu
 • Serter Koray Hatipoğlu
  Serter Koray Hatipoğlu
 • Umay Yılmaz
  Umay Yılmaz
Aygen Erkal

Lise eğitimini Kadıköy Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği bölümünden mezun olan Aygen Erkal, İngiltere Nottingham Üniversitesi’nden MBA diplomasını almıştır. 1999 ve 2010 yılları arasında Masan Makine firmasında Genel Müdür Yardımcılığı yapan Aygen Erkal, 2010 yılında Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nde (Türkiye İMSAD) İş Geliştirme Koordinatörü olarak başladığı görevine 2013 yılından bu yana Genel Sekreter olarak devam etmektedir.

Başak Demir Saral

Eğitimini uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukuk bölümlerinde tamamlayan Başak Demir (Saral), 2002 yılından bugüne kalkınma odağında çok disiplinli çalışmalar gerçekleştirmektedir.

DCube Döngüsel Ekonomi Kooperatifi kurucu ortaklarından olan Demir, aynı zamanda TUSİAD, TÜRKONFED ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından kurulan Hedefler için İş Dünyası Platformu Danışmanı olarak görev yapmaktadır. Yaklaşık 20 yıllık profesyonel kariyeri boyunca Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Building Markets, Habitat Derneği, Sabancı Vakfı, TOBB Genç ve Kadın Girişimciler Kurulları, Avrupa Konseyi, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı WALD, Denge ve Denetleme Ağı dahil olmak üzere birçok kurumda üstlendiği görevlerle sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen farklı program ve projelerin geliştirilmesi, uygulanması ve takibinde görevler üstlenmiştir.

Başak, bugüne kadar döngüsel ekonomi, dijital dönüşüm, yeşil ekonomi adaptasyonu, teknolojik yenilik ve girişimcilik, kentleşme, katılımcı demokrasi ve yönetişim, gençlik hakları ve örgütlenme, toplumsal cinsiyet eşitliği ve siyasi katılım, bilgiye erişim ve dijital uçurumun kapatılması, finansal okuryazarlık ve erişim, göç ve sosyo-ekonomik kalkınma odağında onlarca projenin geliştirilmesi ve uygulanması için çalışmış ve bu alanlarda kamu politikalarının yapılandırılmasına katkı sağlamıştır.

1980 yılında İzmir’de doğan Başak Demir, İzmir Amerikan Lisesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Nottingham Üniversitesi mezunudur.

Başak Helen Taşkan

1997 İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra yaklaşık bir yıl AB destekli projelerde mühendis olarak çalıştı. Takip eden süreçte lojistik sektöründe karayolu ile tehlikeli madde taşımacılığı alanında operasyon ve yönetim sistemleri yöneticisi olarak görev yaptı. Takip eden ve bugüne kadar gelen süreçte ise kurumsal sürdürülebilirlik, iş mükemmelliği ve yönetim sistemleri konularında çalışmalarıma devam ediyor. Ulusal ve uluslararası şirketlerde akredite belgelendirme firmaları adına baş denetçi olarak üçüncü taraf denetimler gerçekleştirdi ve eğitimler verdi. Son onbeş yıldır havacılık sektöründe kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik stratejilerinin geliştirilmesi, yönetimi ve kuruluş içindeki uygulamalarının sürekliliğinin sağlanması, çevresel, sosyal ve ekonomik unsurların dengeli bir şekilde yönetilmesi için şirket yapısına uygun araç ve sistemlerin geliştirilmesi ve bunların kurum ve kuruluşlara uyarlanmasında yönetici olarak sorumluluklar alıyor. Bilgi Üniversitesi Örgütsel Psikoloji Bölümünde tamamladığı yüksek lisansıyla birlikte, sürdürülebilirlik stratejisinin organizasyonlar içindeki yayılımı ve örgüt kültürü ile ilişkisi konularına odaklı süreç geliştirme çalışmalarımı yürütüyor. 2008 yılından itibaren Belçika merkezli Avrupa Kimya Endüstrisi Konseyi (CEFIC) tarafından geliştirilen; lojistik hizmet sağlayıcıları ve kimyasal dağıtıcıların kalite, güvenlik, emniyet, çevre ve kurumsal sosyal sorumluluk performanslarını değerlendirmek için tasarlanan üçüncü taraf bir değerlendirme sistemi olan Safety & Quality Assessment for Sustainability (SQAS) sisteminin Türkiye’deki ilk ve tek değerlendiricisi olarak denetimler gerçekleştiriyor.

Çağrı Koseyener

1972 Kadirli doğumlu.

1996 – 2017 yılları arasında T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda (Şimdiki adıyla Ticaret Bakanlığı) Uzman Yardımcısı, Uzman, Müsteşar Danışmanı, Şube Müdürü, ve Daire Başkanı olarak görev yaptı. İhracat Genel Müdürlüğü, Ürünü Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ile Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüklerinde çalıştı. 2006-2009 yılları arasında Hamburg Ticaret Ataşeliği görevini üstlendi.
2018 yılı Şubat ayından beri Eczacıbaşı Holding’de Sürdürülebilirlik, Kamu ve Kurumsal İlişkiler Koordinatörlüğü altında Ankara Temsilciliği görevini yürütmekte.

1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2002 yılında Columbia Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi yüksek lisansını tamamladı.

Evli ve iki çocuk babası.

Emre Metin

Elektrik Mühendisliği, belgelendirme, akreditasyon ve danışmanlık alanlarında 18 yıldır çalışıyorum. Uzmanlık alanlarım, elektrik mühendisliği denetim hizmetleri (IEC 62305, IEC 60364, EN 50110, NFPA 70E), ark flash analizi, kişisel koruyucu donanım seçimi, iş güvenliği analizleri, uluslararası belgelendirme ve akreditasyon, belgelendirme-pazar eğilimleri, veri analizi ve yorumlama ile araştırma araçlarının geliştirilmesi ve uygulanmasını içerir. Yeni fikirler üretmekten, takım halinde çalışmaktan, yeni ülke pazarlarına yönelik stratejiler çizmekten ve geniş çapta ilgili sorunlara uygulanabilir çözümler geliştirmekten keyif alıyorum. Özel ilgi alanlarım arasında uluslararası standart geliştirme çalışmalarını izleme (ISO, IEC, SAE, API, IEEE, NFPA), bulunmaktadır.

Ek Çalışma Alanlarım: Yönetim Sistemleri Belgelendirmesi – ISO 17021, Muayene Hizmetleri Belgelendirmesi – ISO 17020, Personel Belgelendirme – ISO 17024, Tekstil Belgelendirme (Cradle to Cradle), Gıda Belgelendirme (Helal Belgelendirme-SMIIC), Tarım Belgelendirme ( Rainforest Alliance), Makina Emniyeti ve Elektriksel Emniyet.

Gülhan Özdemir

Lisans eğitimini 2003 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme-İktisat Bölümü’nde tamamlayan Gülhan Özdemir, kariyerine aynı yıl Merkezi Almanya’da olan bir yazılım şirketler grubunda Kurumsal Pazarlama Uzmanı olarak başladı. Ardından Boğaziçi Eğitim Danışmanlık firmasında Avrupa Birliği Fonlarına yönelik proje hazırlama ve yürütme deneyimi elde etmiş; Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), Tohum Otizm Vakfı gibi STK’larda uluslararası kuruluşların fonladığı projelerde Proje Koordinatörlüğü görevini üstlenmiştir. 2008-2009 yılı arasında İtalya’da bulunan Özdemir, 2012 yılı itibariyle göreve başladığı Adana Sanayi Odası (ADASO)’nda Adana Model Fabrika, İnovasyon Merkezi, Sürdürülebilirlik Merkezi, Dijitalizasyon Merkezi, Dış Ticaret İstihbarat Merkezi ile Mesleki Gelişim Merkezi kurulumlarında ve ADASO Akademi’de aktif görevler almaktadır. Özdemir, 2015 yılı Şubat ayından itibaren İhracat Pazar Analizi- Trade Map Kullanımı Eğitimini ücretsiz olarak üyelere ve üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirmektedir. Özdemir halen ADASO’nun yerel, ulusal ve uluslararası fonlardan faydalanması ve projelerin yürütülmesinde Projeler Birim Koordinatörü olarak görevine devam etmektedir.

İdil Dilan Öğüt

1984 yılında İskenderun’ da dünyaya geldim. Gıda Mühendisliği lisans eğitimi sonrasında Psikoloji alanında Yüksek Lisans yaptım.

Özel sektörde farklı pozisyonlarda, çeşitli deneyimlerin ardından, 2012 yılından bu yana Akdeniz İhracatçı Birliklerinde görev yapmaktayım.

İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilmekteyim.

Bilimsel merakı, iyi niyeti, vicdanlı olmayı, sevgiyi geri kalan her şeyden yeğ tutmak ve bunu günlük pratiğime yansıtmak gayretindeyim.

Konca Çalkıvik

İş yaşamına 1989’da Standard Chartered Bank, kredi operasyon bölümünde başlayan Konca Çalkıvik, 1990’da Eczacıbaşı Topluluğu’na katıldı. Eczacıbaşı Topluluğunda, Yapı Ürünleri Grubu bünyesinde 3 yıl yeni yatırımların planlanması konusunda çalıştıktan sonra VitrA Karo’nun kuruluşunda görev aldı. VitrA Karo’da, 1993-1996 arasında üretim ve satış arasındaki koordinasyonu yürüttü. 1996’da aynı kuruluşta Dışsatım Müdürü oldu. 2006’ya kadar VitrA markalı karo seramik ürünlerinin tüm dünyada satış organizasyonunu kurdu ve yönetti. 2006’da VitrA Karo’da Pazarlama Müdürlüğü görevini üstlendi. Türk seramik sektörünün dünyaya tanıtılması amacıyla Türkiye Seramik Federasyonu’na bağlı olarak kurulan Seramik Tanıtım Komitesi’nde aktif rol aldı. 2010-2012 arasında, pazarlama müdürlüğü görevini yürütürken inovasyon ve sürdürülebilir kalkınma konularına da odaklandı. Mart 2012’de İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nde (SKD) Proje Yöneticisi olarak göreve başladı, iletişim ve yeni üye kazanılması ile ilgili konularda da çalıştı. 2013 Şubat ayında SKD Genel Sekreteri olarak atanan Çalkıvik, halen bu görevini sürdürmektedir. Boğaziçi Üniversitesi, İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilim ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olan Konca Çalkıvik çok iyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Meral Uslu

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlayan Meral Uslu, bilgi teknolojileri ve medya strateji alanında hizmet vermiş olup 2015 yılından bu yana İMMİB’de çalışmakta, şu anda Ekonomik Araştırmalar Şube Müdürü olarak görev yapmaktadır. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsünde Ticari Diplomasi bölümünde lisansüstü çalışmalarına devam etmektedir.

Merve Güngör Saltalı

1995 doğumlu Merve Güngör Saltalı, Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Bölümü’nden mezun olmuştur. Meslek hayatına 2018 yılında Mülteciler ve Sığınmacılarla Yardımlaşma Derneği’nde Lojistik bölümünde başlamış ve sonrasında farklı sivil toplum kuruluşlarında çeşitli kademelerde çalışmıştır. 2020 yılında Adana Sanayi Odası (ADASO) Yeşil Sanayiye Doğru Toplumların İstihdam İle Kaynaştırılması (YESAD) Projesi Finans ve Satın Alma Uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. Proje kapsamında yeşil mutabakat, karbon ayak izi ölçüm/azaltım ve sürdürülebilirlik gibi konu alanlarında kendini geliştirmeye ve bu konu alanlarında projelerin hayata geçirilmesi ve yürütülmesine odaklanmıştır. Saltalı ADASO’da YESAD Projesi’nde çalışmaya devam etmektedir.

Mukaddes Ersoy

Şubat 1986 Bulgaristan doğumlu Mukaddes Ersoy Er, 2005-2009 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi-Çevre Mühendisliği lisans öğretimini tamamladı. Lisans öğretimini tamamladıktan sonra sanayide çeşitli sektörlerde çevre danışmanlığı yaparak kariyerine başladı, sonrasında Enta Mühendislik Arıtma Taah. San. Tic. A.Ş. ve Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. gibi firmalarda çevre mühendisi & iş güvenliği uzmanı olarak çalıştı. 2018 yılı itibariyle Tav Holding – Havaş bünyesinde Entegre Yönetim Sistem Uzmanı olarak çalışma hayatına devam etmekte olup, Uludağ Üniversitesi Kurumsal Sürdürülebilirlik Uzmanlığı eğitimini tamamlayarak TAV Holding bünyesinde sürdürülebilirlik komitelerinde aktif bir şekilde rol almaktadır.

Noyan Ergül

1976 yılında İstanbul’da doğan Noyan Ergül, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden lisans derecesine sahiptir. PrNet Medya Ölçüm firmasında Araştırma Grup Koordinatörü olarak yer alarak 6 yıl süreyle önde gelen holdingler, sanayi kuruluşları ve markaları için medya ölçümlemesi, analiz ve raporlama yapan ekibin yönetimini gerçekleştirdi. Akademi İstanbul’da Medya Ölçümleme ve Analizi dersleri verdi. Kurucu ortağı olduğu Zen PR ile küresel hızlı tüketim markalarına sosyal sorumluluk ve doğrudan pazarlama projeleri ile hizmet verdi. 10 yıl boyunca Türkiye genelinde, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen okul sağlık eğitimi projelerini yönetti. Markaların doktorlar, sağlık profesyonelleri ve hastalara yönelik tanıtım ve itibar çalışmalarına liderlik etti. Ardından 4 yıl boyunca sektörün en köklü sosyal sorumluluk ajansı SuCSR’da Projeler Direktörü görevini yürüttü. 2019 yılı başında Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nde paydaş ilişkileri ve kurumsal iş birliklerinden sorumlu müdür olarak görev almaya başladı. İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nde İş Geliştirme ve Paydaş İlişkileri Müdürü olarak derneğin iç ve dış iletişim, paydaş ilişkileri ve sosyal projelerin yönetiminden sorumlu olarak 2021 yılı Kasım ayından beri görev yapmakta.

Onur Ünlü

Onur Ünlü, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi’nden Makine Mühendisi unvanı ile mezun olduktan sonra Engineering Business Management yüksek lisans eğitimini University of Warwick’te (İngiltere) tamamlamıştır.

Çalışma hayatına 2002 yılında Üniversal Makine ve Isı Sanayi Tic. A.Ş. firmasında Endüstriyel Sistemler Satış Mühendisi olarak başlamıştır. Halen kurucu ortağı olduğu Türkiye’nin ilk Eenerji hizmet şirketi olan ESCON Enerji A.Ş.’nde enerji verimliliği ve yönetimi danışmanlığı, verimlilik artırıcı proje uygulamaları ve enerji performans sözleşmeleri konularında endüstriyel işletmelere hizmet vermektedir. Bugüne kadar binin üzerinde ulusal ve uluslararası firmaya ve Dünya Bankası, EBRD ve UNIDO gibi uluslararası finansman kuruluşlarına enerji denetleme, danışmanlık ve sistem çözümleri hizmeti vermiştir. Türkiye’nin ilk ve toplamda 26 adet başarılı Enerji Performans Sözleşmesi’ni hayata geçirmiştir.

Sertifikalı Enerji Yöneticisi, Etüt Proje Uzmanı ve Performans Sözleşmesi Finansmanı Uzmanı (Peformance Contracting and Funding Professional – PCF) olan Onur Ünlü’nün birçok akademik makale ve araştırma çalışmaları ulusal ve uluslararası mecralarda yayınlanmıştır. Halen EYODER Başkanlığı, TURKONFED Yönetim Kurulu Üyeliği ile YEŞİL DÖNÜŞÜM KOMİSYON Eş Başkanlığı, TOBB İklimlendirme Meclisi üyeliği ile ATIK ISI KOMİSYONU Başkanlığı, AEE (Association of Energy Engineers), TTMD ve MMO üyeliklerine devam etmektedir.

Selahattin Armağan Vurdu

Dr.Selahattin Armağan Vurdu, lisans eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Mühendisliği bölümünde başladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdikten sonra yüksek lisans eğitimini İngiltere’de Warwick Üniversitesi Uluslararası Ekonomi Politik bölümünde tamamladı. Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi-ATAUM’da Avrupa Birliği Uzmanlık Programını, Paris merkezli International Mozaik ve Londra merkezli Performance Consultants International (PCI) kurumlarında Liderlik, Bireysel ve Takım Performans Koçluğu sertifika programlarını bitirdi. Roma’da Uluslararası Kalkınma Hukuku Enstitüsünde Yabancı Sermaye ve Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS) Prensip ve Uygulamaları Sertifika Programına katıldı. İstanbul Ticaret Üniversitesinde Uluslararası Ticaret Doktora Programını tamamlayarak doktor unvanını aldı.

1996 yılından itibaren sırasıyla Dış Ticaret Müsteşarlığında Dış Ticaret Uzmanı, Londra Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri, Devlet Bakanlığı (Dış Ticaret, Gümrükler ve Eximbank’tan sorumlu) Özel Kalem Müdürü, Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürü, Türk Dünyası Çalışma Grubu Başkanı, Serbest Bölgeler Genel Müdürü olarak görev yaptıktan sonra Ekonomi Bakanlığında Bakanlık Müşaviri olarak hizmet verdi. 26 Ağustos 2015 tarihinde İMMİB Genel Sekreterliği görevine atandı. İMMİB’deki görevinin yanı sıra İstanbul Ticaret Üniversitesinde ve İstanbul Aydın Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak ders vermekte, Dünya gazetesinde haftalık köşe yazıları yazmaktadır.

1972 yılında Mersin’de doğan Vurdu, evli ve iki çocuk babasıdır.

Serter Koray Hatipoğlu

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde tamamladı. Aynı bölümde bitirdiği yüksek lisans programının ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği yüksek lisans programından mezun oldu. Doğuş Grubu, Karnaval Medya gibi kuruluşlarda direktör, genel müdür yardımcısı gibi pozisyonlarda görev yaptıktan sonra Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği’nde Genel Sekreterlik görevini üstlendi. 2017 yılından bu yana da Döküm Sanayicileri Derneği Genel Sekreterliğini yürütmektedir.

Umay Yılmaz

Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümü mezunu olan Yılmaz, kariyer hayatına 2004 yılında arıtma sistemleri üzerine faaliyet gösteren bir firmada başladı. Daha sonra Türkiye’de sağlıklı ve sürdürülebilir bir geri kazanım sistemi oluşturulması, sürecin iyileştirilmesi, yaygınlaştırılması, yönetmelik ve uygulamaların geliştirilmesi için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, resmi kuruluşlar, çeşitli birlik ve derneklerle birlikte projeler yürüttü. Sayısız konferans, sempozyum, kongre vb. platformlarda çevre, geri dönüşüm, atık yönetimi ve sürdürülebilirlik konularında konuşmalar yaptı, projeleriyle çeşitli ödüller aldı.

Üniversiteler, dernekler, vakıflar, kuruluşlar, basın ve medya ilişkilerinde görev alan Yılmaz, 2018-2020 arasında çevre, sürdürülebilirlik konularında danışmanlık yaparak, döngüsel ekonomi üzerine eğitimler vermiştir. Bu süreçte çeşitli üniversitelerde konuk olarak dersler veren Umay Yılmaz’ın, “Dünyayı Kurtarma Planım” adlı bir TEDx konuşması bulunmaktadır. İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’nde iklim değişikliği üzerine yüksek lisansı yapmakta olan Umay Yılmaz, halen OMÜD Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği Genel Sekreterlik görevini yürütmekte, ayrıca çevre, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, iklim değişikliği ve Avrupa Yeşil Mutabakatı konularında ulusal ve uluslararası mecralarda eğitimler vermekte, yazılar yazmakta ve konuşmalar yapmaktadır.

X