TÜRKİYE DÖNGÜSEL EKONOMİ HAFTASI
(1-5 MART 2021)

Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası, çağımızın kaynak sürdürülebilirliği ihtiyacına küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde alınan önlemler ve gerçekleştirilen müdahalelere katkı sağlamak amacıyla Dcube Döngüsel Ekonomi Kooperatifi (DCube), Hedefler için İş Dünyası Platformu (B4G) ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) iş birliğinde 1 – 5 Mart 2021 tarihlerinde düzenlenmektedir.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, AB Döngüsel Ekonomi Eylem Planı, Yeşil Mutabakat, Sınırda Karbon Düzenlemesi, Döngüsel Ekonomi Çözümleri, Sektörel Yaklaşımlar, Döngüsel Ekonomi İnovasyonu, Döngüsel Ekonomi Finansmanı gibi ana başlıkları çeşitli ülkelerdeki uzman ve iş dünyası temsilcilerinin bakış açıları ile değerlendirecek Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası, Avrupa’da da gerçekleştirilen benzer haftalar ölçeğindeki ilk ulusal etkinlik niteliğindedir.

Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası - Çevrimiçi Toplantı Takvimi

mart, 2021

X