Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi

arguden-yonetisim-akademisi

Sürdürülebilir bir dünyaya olan ihtiyacımızı bireyler, kurumlar ve ülkeler olarak gün geçtikçe daha derinden hissediyoruz. Daha iyi bir gelecek için iş dünyasının Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını desteklemesi, çalışmalarına entegre etmesi ve raporlaması kritik önem taşıyor. Küresel sürdürülebilirlik liderlerinin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına nasıl katkı sunduğunu ve bu çalışmaları nasıl raporladığını Türkiye’den ve dünyadan iyi örnekleri inceleyerek ele aldık.

Argüden Yönetişim Akademisi ile birlikte düzenlediğimiz Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları için Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi çevrim içi buluşması, 14 Nisan Çarşamba günü 16:00-17:00 saatleri arasında gerçekleşti. Hedefler için İş Dünyası Platformu Başkanı Şükrü Ünlütürk ve Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden açılış konuşmalarını gerçekleştirirken Argüden Yönetişim Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi Gizem Argüden ve Araştırma Direktörü Dr. Fatma Öğücü Şen konuşmacı olarak katılım sağlandı.

KONUŞMACILAR

Şükrü Ünlütürk
Hedefler için İş Dünyası Platformu Başkanı

Dr. Yılmaz Argüden
Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı

Gizem Argüden
Argüden Yönetişim Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi

Fatma Öğücü Şen
Argüden Yönetişim Akademisi Araştırma Direktörü

X