Sürdürülebilirlik ve Büyüme

Hedefler İçin İş Dünyası Platformu, iki yıllık ilk kuruluş aşamasının sonuna kadar kendi kendini finanse etme gücünü esas alacaktır. Platform, Türkiye’nin ilk özel sektör Düşünce-Uygulama Kuruluşu olarak hareket edecek ve iki yıllık sürenin sona ermesine kadar, aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere, işletmelere ve işletme dışı müşterilere (hükümetler, kalkınma kuruluşları, hükümetlerarası örgütler, vb.) sunulan faaliyetlerden gelir elde etmek için yapının işlevsel hale getirilmesi sağlanacaktır:

 

 1. Müşterilere talep üzerine sunulan deneysel araştırma ve çalışmalar.
 2. Kamu sektörüne ve özel sektöre yönelik politika tavsiyeleri ve strateji çerçeveleri.
 3. Değer zincirlerinin rolüne ilişkin sektörel analiz.
 4. Değer zinciri entegrasyonu için strateji geliştirme.
 5. Mikro, küçük, orta ve büyük ölçekli şirketlere, ana iş faaliyetleri ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasındaki tipolojiler ve korelasyon matrislerine ilişkin doğrudan destek.
 6. Cinsiyet, eğitim, sağlık, katılım, çevre, işsizlik, insan hakları gibi konularda dokümantasyon.
 7. Özel sektörün kalkınmaya aktif bir şekilde katkıda bulunması için bağlılık ve ortaklık projelerinin geliştirilmesi.
 8. Sosyal ve çevresel etki değerlendirme ve faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla işletmelere sağlanan yönetim desteği.
 9. Toplumsal ve çevresel iştigal konularıyla ilgili olarak kamu sektörü ve özel sektör temsilcileri arasındaki diyalogların yönetilmesi.
 10. Sürdürülebilirlik ölçümü ve raporlamasının desteklenmesi.
 11. Dayanıklılık artırma planlaması ve eğitimleri ile diğer kapasite artırım desteği.
 12. Üçüncü taraf bağışçılar tarafından finanse edilen çok ortaklı girişimlerin yönetimi.
X