Riskler ve Varsayımlar

TÜSİAD ve TÜRKONFED; Türkiye’nin özel sermayesinin en az %80’ini, Türkiye Fortune 500 şirketlerini ve toplamda 40.000’den fazla yerel işletmeyi temsil etmektedir. Yerel işletmelerinin başarılı olmasında, bu iki kuruluşun ve üyesi olan yerel işletmelerin katılımı son derece önemlidir. Farkındalık ve aidiyet duygusunu artırmak amacıyla lider kuruluşların üst düzey katılımı ve temsil kapasitesine sahip olması sağlanacaktır. Ulusal ve uluslararası arenada temsil kapasitesini haiz seçkin bir iş insanı, Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Başkanı olarak atanacaktır.

Hedefler İçin İş Dünyası Platformu’nun, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Ulusallaştırılması ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin iş birliği çabaları açısından güvenilir bir girdi sağlayıcısı olmayı amaçlaması da önemli bir husustur. Dolayısıyla Hükümetin verdiği yetkiye dayanarak Platformun rolünü kabul etmesi, sonuca ulaşma noktasında son derece önemlidir. Ortaklar, Hükümetin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ilişkin ihtiyaçları ve özel sektörle ilgili olarak nitelikli bir araştırma yapılmasını ve koordinasyon açısından ilgili kuruluşla (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) diyalog ve iletişimin sürmesini sağlayacaktır. Bu Projenin Yönetim Kurulu, vizyon ve ilerleme durumunu tartışma fırsatı verecek; ancak, yakın etkileşimler için tek merkez olmayacaktır.

X