Paydaş Katılımı

Hedef Kitleler: Hedefler İçin İş Dünyası girişiminin başlıca hedef kitlesi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini kendi kurumsal politika ve stratejilerine yansıtmak için rehberlik ve destek ihtiyacı duyan, Türkiye’deki büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerdir. Sürdürülebilirlik ve CSR faaliyetlerini planlamak ve uygulamak için araştırma verileri ve hizmetlerinden yararlanacaklardır. Paydaş beklentilerini yönetmek ve beklentileri kurumsal planlara etkin bir şekilde entegre etmek için resmi kurum ve kuruluşlar, STK’lar, akademiler ve kalkınma kuruluşları ile kurulan anlamlı diyaloglara katılmaları desteklenecektir.

İkincil hedef kitleler ise özel sektörün sürdürülebilir kalkınma alanlarıyla ilişkisi hakkındaki araştırma verilerine erişim sağlamaları desteklenecek ve diyalog süreçlerinden yararlanacak olan kamu kurum ve kuruluşları ile resmi olmayan kurum ve kuruluşlardır. Gerektiğinde istişarelerde bulunmak üzere özel sektör aktörlerine daha stratejik ve kolay erişim hakkına sahip olacaklardır.

X