Güney-Güney ve Üçlü İş Birliği (SSC/TrC)

Platform, UNDP ve UNOSSC tarafından kurulan “Güney-Güney Küresel Düşünce Kuruluşları: Güney-Güney İş Birliği Düşünce Kuruluşu Ağları Küresel Koalisyonu” üyesi olmayı ve mevcut düşünce kuruluşu ağları ve araştırma enstitülerinin nitelikli uzmanlığından yararlanarak Güney-Güney İş Birliği araştırma ve politika diyalogları için bir bilgi platformu oluşturmayı amaçlamaktadır.

Platform, Türk özel sektörü ile diğer ülke temsilcileri arasındaki Güney-Güney ve Üçlü İşbirliği için diğer fırsatları kolaylaştırmak adına temel bir Türk özel sektör merkezi olarak hareket edecektir.

Türkiye, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik finansman ve yatırımlar hakkında alınan dersleri paylaşma ve Türkiye’de özel sektöre bağlı Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin entegrasyonuna ilişkin bilgileri diğer ülkelere aktarma konusunda başka bir fırsat sunan SDG Impact girişiminin pilot ülkelerinden biri olarak seçilmiştir.

X