Bilgi Üretimi

Sektörler ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasındaki korelasyon matrislerine ilişkin olarak sektör tabanlı araştırma yapılacaktır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri korelasyonu, planlaması ve raporlamasına dair şirket düzeyindeki kılavuz dokümanlar talep üzerine hazırlanacaktır.

İşletme uygulamaları ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasındaki korelasyonun bu şekilde değerlendirilmesinde; kalkınma uzmanları, özel sektör ve paydaşlarıyla iş birliği yapılarak geliştirilecek yenilikçi bir matris tabanlı araç gerekli olacaktır.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin entegrasyonu, sürdürülebilirlik raporlaması, iş sürekliliği ve dayanıklılık planlaması için kullanılacak araç takımları ve şablonlar sağlanacaktır.

Farkındalık artırma, bilgi alışverişi, vaka raporlaması ve alınan derslerin paylaşılması için kullanılacak görünürlük materyalleri, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin iş uygulamalarına entegrasyonunun değerini anlaması gereken işletmelerin ve iş dünyası dışındaki kuruluşların kullanımına sunulacaktır.

X