COVID-19 - İNSAN HAKLARIYLA İLGİLİ ŞİRKETLER İÇİN HIZLI ÖZ DEĞERLENDİRME

COVID-19’un küresel düzeyde yayılmasından kaynaklanan sosyo-ekonomik şoklar, eşitsizliklerin yoğun ve çevresel sorunların fazla olduğu bir dönemde meydana gelmiştir. Pandemi, özellikle kendilerini sağlık risklerinden korumak, sağlık hizmetlerine erişmek veya temel ürünleri almak için yeterli kaynağa sahip olmayan, kırılgan ve ayrımcılığa maruz bırakılan grupları olumsuz şekilde etkilemektedir.

Bu nedenle, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), şirketlere faaliyetlerinin insan haklarına olan yükümlülüklerini göz önünde bulundurma ve yönetme konusunda destek olmak amacıyla, İnsan Haklarıyla İlgili Özen Yükümlülüğü ve COVID-19: Şirketler İçin Hızlı Öz Değerlendirme (COVID-19 Hızlı Öz Değerlendirme) başlıklı sade ve herkes için erişilebilir soru setlerinden oluşan bir araç geliştirilmiştir. Bu araç, UNDP Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi, Global Compact Türkiye ve Hedefler için İş Dünyası tarafından Türkiye koşullarına uyarlanmış ve Türkçeye çevrilmiştir. COVID-19 Hızlı Öz Değerlendirme aracı test amaçlı olarak sınırlı sayıda şirket ile paylaşılmıştır ve gelen geri bildirimler neticesinde nihai hale getirilmiştir. Bu araç özel olarak COVID-19 bağlamında şirketler tarafından atılabilecek kilit adımları ve fikirleri sunarak işletme faaliyetlerinin insan hakları ile bağlantısına ilişkin bir bakış açısı ortaya koymaktadır.

Şirketler için COVID-19 Hızlı Öz Değerlendirme aracı hakkında farkındalığın artmasını amaçlayan, aracın hedefine ve içeriğine değinen çevrimiçi buluşmamızın kaydını izleyebilirsiniz.

Etkinliğin İngilizce arka plan dökümanına buradan ulaşabilirsiniz.

PROGRAM

Tarih: 28 Ekim 2020 / Saat: 11.00-13.00
11.00- 11.10 :Açılış Konuşmaları
 • Claudio Tomasi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi
 • Numan Özcan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü
11.10-12.00 : Liderler Oturumu – Pandemi Döneminde İş Dünyası ve İnsan Hakları
Moderatör:

 • Melda Çele, Global Compact Türkiye Genel Sekreteri

Konuşmacılar:

 • Ozan Diren, Hedefler için İş Dünyası Platformu Yönetim Kurulu Üyesi ve Dimes CEO’su
 • Aysun Sayın, Global Compact Türkiye Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Çalışma Grubu, WPP Türkiye İnsan Kaynakları& Kültür ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu İcra Kurulu Üyesi
 • Ebru Şenel Erim, Global Compact Türkiye Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Çalışma Grubu, Unilever Türkiye Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi

Soru & Cevap

12.00-12.45 : Neden ve Nasıl? Şirketler için Covid-19 Döneminde İnsan Haklarıyla İlgili Hızlı Öz Değerlendirme
Moderatörler: 

 • Tuba Burcu Şenel Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi İstihdam ve Girişimcilik Yöneticisi
 • Zeliha Aydın, UNDP Hukuk ve İnsan Hakları Uzmanı

Konuşmacılar

 • Sean Lees, UNDP Bangkok Bölge Ofisi, İş ve İnsan Hakları Uzmanı
 • Emily Sims, ILO Genel Merkezi, Kıdemli Uzman ve İşletmeler için Yardım Masası Yöneticisi

Soru & Cevap

12.45-13.00: Kapanış

Not: Toplantımızda İngilizce ve Türkçe simultane çeviri yapılacaktır.

KONUŞMACILAR

 • Claudio Tomasi
  Claudio Tomasi
  UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi
 • Numan Özcan
  Numan Özcan
  Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü
 • Ozan Diren
  Ozan Diren
  Hedefler için İş Dünyası Platformu Yönetim Kurulu Üyesi
 • Aysun Sayın
  Aysun Sayın
  Global Compact Türkiye Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Çalışma Grubu
 • Ebru Şenel Erim
  Ebru Şenel Erim
  Global Compact Türkiye Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Çalışma Grubu
 • Tuba Burcu Şenel
  Tuba Burcu Şenel
  ILO İstihdam ve Girişimcilik Yöneticisi
 • Zeliha Aydın
  Zeliha Aydın
  UNDP Hukuk ve İnsan Hakları Uzmanı
 • Sean Lees
  Sean Lees
  UNDP Bangkok Bölge Ofisi, İş ve İnsan Hakları Uzmanı
 • Emily Sims
  Emily Sims
  ILO Genel Merkezi, Kıdemli Uzman
 • Melda Çele
  Melda Çele
  Global Compact Türkiye Genel Sekreteri
Claudio Tomasi
UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi

BM Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi olan Claudio Tomasi, Ağustos 2016 ve Kasım 2018 tarihleri arasında BM Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ülke Direktörü olarak görev yapmıştır.

Tomasi bu görevinden önce 2012-2016 yılları arasında Küba’da, 2008-2012 arasında Nikaragua’da ve 2003-2007 arasında Dominik Cumhuriyeti’nde UNDP Mukim Temsilci Yardımcısı olarak görev almıştır. UNDP içinde ayrıca Panama ofisinde Mukim Temsilci Asistanı (2002) ve Hindistan ofisinde Yönetişim Program Yetkilisi (2001) olarak yer almıştır.

Claudio Tomasi, UNDP kariyeri öncesinde Avrupa Birliği’nde görev almış, uluslararası kariyerine ise bir BM Gönüllüsü (BMG) olarak Hindistan’da başlamıştır. Tomasi ayrıca pek çok STK, kalkınma araştırma kurumu, yerel örgüt ve kooperatif ile ortak çalışmalarda bulunmuştur.

Tomasi, yönetim, ortaklık geliştirme, siyasi danışmanlık,  program tasarımı, proje uygulama, savunuculuk ve araştırma gibi kalkınma alanının farklı yönlerinde üç kıtaya yayılan ve 20 yılı aşan bir deneyime sahiptir.

İtalyan vatandaşı olan Claudio Tomasi, sosyologdur. Trento Sosyoloji Üniversitesi’nin (İtalya) Sosyoloji ve Sosyal Planlama bölümünün ardından Londra Üniversitesi’nin (İngiltere) Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu’nda (SOAS) Kalkınma Çalışmaları alanında yüksek lisans yapmıştır. Tomasi, New York City Üniversitesi’nin (CUNY) Siyasal Bilimler bölümünde misafir yüksek lisans öğrencisi olarak da eğitim almıştır.

Evli ve Fabrizio ve Maia adlı iki çocuk babasıdır.

Numan Özcan
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü

Numan Özcan, 7 Ocak 2015 tarihinden beri ILO Türkiye Ofisi Direktörü olarak görev yapmaktadır. Özcan, iş hayatına 1998 yılında Hak-İş Konfederasyonu’nda Uluslararası İlişkiler Uzmanı olarak başlamıştır. Daha sonra özel sektörde uluslararası risk danışmanlığı alanında çalışmış ve kamu sektöründe Avrupa Birliği fonlarından desteklenen sosyal ve istihdam projelerinden sorumlu sözleşme yöneticiliği yapmıştır.

Özcan, 2005 ve 2015 yılları arasında AB Türkiye Delegasyonu’nda  görev yaparak AB ve Türkiye arasındaki sosyal politika ve istihdam alanındaki katılım müzakerelerini takip etmiş, Türkiye’nin bu alanlarda AB ile uyumlaştırılmasına katkı sağlamıştır. Ayrıca, istihdam, eğitim, sağlık ve sosyal içerme alanlarındaki AB mali yardımlarını koordine eden İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Ekibi’nin Koordinatörü olarak görev yapmıştır.

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Istanbul) mezunu olan Özcan, daha sonra University of Westminster’de (Londra) Uluslararası İşletme ve Yönetim ve Gazi Üniversitesi’nde (Ankara) Uluslararası İlişkiler konularında yüksek lisans yapmıştır.

Ozan Diren
Hedefler için İş Dünyası Platformu Yönetim Kurulu Üyesi

Ozan Diren, Türkiye’nin yerli sermayeli ilk meyve suyu ve lider içecek markalarından DİMES’in liderliğini üstleniyor.

DİMES bünyesinde çalışmaya, üniversite yıllarında başlayan Ozan Diren, şirketin tüm departmanlarında, her kademede aktif görevde bulundu. Aynı dönemde yüksek eğitime devam eden Diren, 1997’de İTÜ’den endüstri mühendisi, 1999 yılında ABD’de University of Hartford’tan Pazarlama yüksek lisans diplomalarını aldı ve ardından, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nün Finans İhtisas Programı’nı bitirdi.

1999 itibarıyla gelişen rekabet koşulları ve vizyon doğrultusunda, DİMES bünyesinde Nobel Pazarlama Ltd. Şti.’nin kurucu Genel Müdürlüğünü üstlendi ve 2011 yılında DİMES CEO’luğuna getirildi.

Ozan Diren, TÜRKONFED’in yanı sıra, MEYED Yönetim Kurulu üyesi; TÜSİAD, TGDF, ASÜD, SETBİR ve ŞÜD üyesidir.

Aysun Sayın
Global Compact Türkiye Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Çalışma Grubu
Ebru Şenel Erim
Global Compact Türkiye Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Çalışma Grubu
Tuba Burcu Şenel
ILO İstihdam ve Girişimcilik Yöneticisi

Tuba Burcu Şenel Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisansını tamamladıktan sonra İşletme masterı yaptı. Çalışma hayatına Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nda (TİSK) başladı. İş dünyası ve insan hakları alanında ise 2003 yılından bu yana çalışıyor. Global Compact Türkiye’nin kuruluşunda aktif rol aldı, Yönetim Kurulu Üyeliği ve TISK adına sekretaryanın yürütülmesi görevlerini üstlendi. Türkiye’yi ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Rehber İlkelerinin geliştirilmesi sürecinde temsil etti. Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE), Businesseurope ve OECD Nezdinde Sanayi ve Ticaret İstişari Komitesi (BIAC) nezdinde iş dünyası ve insan hakları konusunda çok sayıda platformda ve çalışma grubunda görev aldı. Balkanlarda 9 ayrı ülkede ve Türkiye’de uygulanan “Herkes için Sosyal Sorumluluk” başlıklı projeyi kurguladı ve yönetti. 2016 yılından bu yana ILO Türkiye Ofisi’nde görev yapıyor ve özel sektör başta olmak üzere, çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi konusunda iki farklı projenin yürütülmesinden sorumlu.

Zeliha Aydın
UNDP Hukuk ve İnsan Hakları Uzmanı
Sean Lees
UNDP Bangkok Bölge Ofisi, İş ve İnsan Hakları Uzmanı
Emily Sims
ILO Genel Merkezi, Kıdemli Uzman

Emily Sims is a Senior Specialist in the ILO Programme on Multinational Enterprises and Social Policy and manager of the ILO Helpdesk for Business.  She has also been involved in drafting of the labour component of various key CSR instruments, including ISO 26000 and the update of the OECD Guidelines, and has provided technical assistance to a range of industry and multi-stakeholder initiatives.  She is the author of numerous articles and co-author of two books:  Corporate Success through People and Labour-Management Cooperation in SMEs:  Forms and Factors.  Emily is trained at the graduate level in both law and economics (Juris Doctor, Yale Law School; MSc in economics, London School of Economics).

Melda Çele
Global Compact Türkiye Genel Sekreteri

Melda Çele TÜSİAD’ın sürdürülebilir kalkınma, yatırım ortamı, girişimcilik ve gençlik alanlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı’dır. Bu görevi çerçevesinde TÜSİAD, TÜRKONFED ve UNDP tarafından özel sektörün sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklemek ve ortaklıklar kurmak üzere başlattığı ilk ortak eylem platformu olan Hedefler için İş Dünyası Platformu’nda yer alıyor. Aynı zamanda sürdürülebilir ve kapsayıcı küresel ekonominin sağlanması amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından başlatılan ve Türkiye’de sekretaryası TÜSİAD tarafından yürütülen UN Global Compact inisiyatifinin Genel Sekreteri’dir.

Melda Çele, Robert Kolej mezunudur. Öğrenimine Koç Üniversitesi’nde sosyoloji bölümünde devam eden Çele, yüksek lisansını Essex Üniversitesi’nde Avrupa Birleşmesi alanında tamamladı.

X