Raporlama Pratiklerinin Yerelleştirilmesi Buluşması

Tarih: 2 Eylül 2020
Saat: 11.30 – 13.30

İş dünyası ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasındaki köprüyü kurma ve iş dünyasının sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü güçlendirme amacıyla TÜRKONFED, TÜSİAD ve UNDP ortaklığıyla kurulan Hedefler için İş Dünyası Platformu’nun, 2019 yılında iş dünyasında örnek oluşturacak bir nitelik taşıyan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk Raporu’nu yayınlayan Anadolu Grubu ile yolları kesişti. Gerçekleştirilen iş birliği sonucunda Türkiye’de sürdürülebilirlik alanında rehber niteliği taşıyacak üç önemli araçtan oluşan bir set hazırlandı.

Hazırlanan setler ve içerikler gösteriyor ki, raporlama pratikleri henüz yerel şirketler ve KOBİ’ler tarafından uygulamaya alınabilecek sadelikten uzak ve şirket içi kapasiteler ile bilgi birikimi raporlama pratiğini tamamlamak için yeterli değil. Raporlama disiplinininin şeffaflık, geleceğe hazır olma ve sorumlu şirket olma bilinciyle paralel olarak geliştirilebilmesi için yerelleşme çalışmalarına ihtiyaç var.

2 Eylül’de gerçekleşecek Raporlama Pratiklerinin Yerelleştirilmesi Buluşması’nda ise, yerel şirketleri ve özellikle KOBİ’leri sürdürülebilirlik raporlama faaliyetlerine teşvik etmek için raporlama uzmanlarını birlikte düşünmeye ve çalışmaya davet ediyoruz. Sürdürülebilirlik raporlaması faaliyetlerini Türkiye’deki yerel işletmeler bağlamında tekrar değerlendirmek ve raporlama faaliyetlerinin gerekli adaptasyon sürecini başlatmak için sürdürülebilirlik raporlaması uzmanlarınının üzerinde çalışacağı, yerel işletmelerin hem Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konusunda farkındalığının artmasını hem de uygulamalarını bu çerçevede gözden geçirmelerini sağlayacak giriş niteliğinde, basitleştirilmiş bir yöntem veya araç ile yaygınlaşma çalışması planlıyoruz.

Program

11.30-11.45 Açılış
Pelin Kihtir, Hedefler için İş Dünyası Platformu Direktörü
Melda Çele, Global Compact Türkiye Genel Sekreteri
Kaan Ünver, Anadolu Grubu Kurumsal İişkiler ve İletişim Koordinatörü
11.45-12:00 Tanışma
Simay Kardeş, Hedefler için İş Dünyası Platformu Direktör Yardımcısı
12.00-13:15 Temel Sürdürülebilirlik Raporlaması Aracı üzerine Ortak Çalışma

 • Raporlama Deneyimleri Anketi
  • Kullanılan araçlar
  • Çalışılan firma profilleri
  • Karşılaşılan zorluklar
  • İhtiyaçlar
 • Sürdürülebilirlik Raporlamasında Trendler
   Dünya’da ve Türkiye’de kullanılan raporlama çerçeveleri ve endeksler değerlendirilecektir.
 • KOBİ’lerde SKA Çerçevesinde Sorumlu Yönetim Anlayışı Geliştirmek
   3 Çalışma Grubuna bölünerek aşağıdaki konularla ilgili geri bildirim alınacaktır

  • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve İşletmelerin Rolü
  • Bir Yönetim Aracı olarak Raporlama
  • Nasıl bir Araç?
  • Deneyim Paylaşımı
 • Grup Çıktılarının Paylaşılması
13:15-13:30 Görüş, Öneriler ve Kapanış

X