Özel Sektör Sürdürülebilir Kalkınmaya Nasıl Destek Olabilir?

Ekonomik büyüme ve istihdam mekanizmasının önemli bir parçası olarak giderek daha fazla önem kazanan özel sektör, mal ve hizmet sağlar, temel toplumsal ve ekonomik altyapıyı finanse etmeye yönelik vergi gelirleri oluşturur ve sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin zorlukların giderilmesine yardım eden yeni ve yenilikçi çözümler geliştirir. Ayrıca iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir rol oynar. Özel sektörün sürdürülebilir kalkınma konusunda oynadığı rol, ekonomik kalkınmayı destekleyen geleneksel bir yaklaşımdan daha kapsamlı ve ayrıntılı kamu-özel sektör ortaklıklarının kurulmasına kadar genişlemektedir.

Bununla birlikte özel sektörün rolü finansman ve yatırımla sınırlı değildir. Yenilik sunma kapasitesi, insan kaynakları, teknik bilgiler ve teknolojik girdiler özel sektörün diğer potansiyel katkılarıdır. Değer yaratmaya ilişkin fırsatları beraberinde getirerek sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik eden özel sektör, sürdürülebilir kalkınma alanında önemli bir rol oynar. Ayrıca, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ile ticaret yapmaya ve pazar oluşturmaya yönelik ortamların da gelişeceği bir gerçektir. Trilyonlarca dolar tutarındaki kamu fonları ve özel fonlar sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yeniden tahsis edilecektir. Böylece sorumlu şirketler için çözüm bulmaya ilişkin büyük imkânlar oluşacaktır.

X