11 Oca 2019

Orhan Turan – Hedefler İçin İş Dünyası Tanıtım Toplantısı

Değerli Dostlar;

TÜRKONFED yönetim kurulu adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Uzun süredir kurduğumuz bir hayali, bugün burada sizlerle birlikte gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz.

Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleri ortak vizyonuyla, TÜRKONFED, TÜSİAD ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) önemli bir işbirliğine tanıklık edeceğiz. Hedefler İçin İş Dünyası Platformu tanıtım toplantısına hepiniz “hoş geldiniz” diyorum.

Değerli Dostlar;

Değişim ve dönüşüm çağındayız. Teknolojinin yarattığı büyük devrim; gerek ekonomileri gereksede iş yapma modellerini derinden etkiliyor. Dijital yeni bir dünya kuruluyor. Ve bu dünyanın kodları sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel hayatta da yeniden yazılıyor.Kamu-özel sektör-iş dünyası kuruluşları-sivil toplum örgütleri-akademi dünyasında da dönüşümün gücü, yakından hissediliyor.

Geçmişte kalkınma dendiğinde çoğunlukla büyüme odaklı verilerdeki performans anlaşılırdı. Artık öyle olmadığını yaşayarak da görüyor ve öğreniyoruz. Geçmişte sorunların çözümü içinşefkatli, cömert ve adaletli “Devlet Baba”nın iki dudağına bakılıyordu. Artık tek başına devletlerin sorunlara çözüm ürettiği dünyanın geride kaldığını da görmek gerekiyor. Çok paydaşlı ve kapsayıcı işbirlikleri ile yeni iş modelleri geliştiren ülkeler, küresel rekabetçilikte diğerleriyle arayı açıyor.

TÜRKONFED olarak büyüme değil kalkınma odaklı bir ekonominin ülkemizin huzur ve refahınıartıracağına inanıyoruz. Bölgesel kalkınma ve gelir dağılımı başta olmak üzere, işletmelerimizin ve özel sektörün yüksek katma değerli üretim yapısıyla, değişime ve dönüşüme katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Kurumsallaşan, küresel rekabet gücü artan, kapsayıcı ve katılımcı bir anlayışla odağına KOBİ’leri alan, toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde hayatın her alanına kadınların aktif katılımı için çalışan ve üreten bir ülke hayal ediyoruz. Ve bunu gerçekleştirmek için kapsayıcı işbirliği ağları geliştiriyoruz.

1990’lı yıllardan bugüne SİAD hareketi ile filiz bulan TÜRKONFED ve TÜSİAD ile birlikte geliştirdiği projelerle kalkınmaya katkı sağlıyor. Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi BORGİP’in bölgesel kalkınmaya hizmet eden yapısı, bugün bir Türkiye projesi olarak, başarılı örneklerin ortaya çıkmasıyla da ayrıca memnuniyet veriyor.

Yine uluslararası paydaşlarımızla; özellikle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı-UNDP ile son2 yıldır çok yakın bir işbirliği içindeyiz. 2017 yılında Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde Kadının Rolü ana temalı 2. Uluslararası Kadın Zirvesi’nden sonra 2018 yılı Kasım ayında Hatay’da CBI Türkiye’nin kurulmasına giden yolda ortak hedefleri paylaşıyoruz. Ve bugün UNDPve TÜSİAD ile birlikte Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri temelinde yeni bir sayfa açıyoruz.

Değerli Dostlar:

Sürdürülebilir kalkınma için şüphesiz ki toplumdaki tüm oyunculara iş düşüyor. İş dünyası olarak daha fazla sorumluluk aldığımız ve çok ortaklı programları hayata geçirecek olan Platform, özel sektörün bu doğrultuda ilk eylemi olarak öne çıkıyor. Ekonomik büyüme ve istihdam mekanizmasının önemli bir parçası olan özel sektör, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinde önemli bir kaldıraç görevi üstleniyor.

Platform ile ilk etapta TÜSİAD ile birlikte TÜRKONFED’in Anadolu’ya yayılan 40 bin firmayaulaşan üye yapısını harekete geçireceğiz. Sadece kalkınma aracı değil, aynı zamanda kalkınmanın sağlayıcısı da olacak platform ile sorunlara entegre çözümler geliştireceğiz.

Değerli Dostlar;

“Mantık bizi A noktasından B noktasına götürür” ancak “hayaller daha da uzaklaraerişmemizi sağlar.” Hedefler İçin İş Dünyası Platformu, ortak hayalleri paylaşan TÜRKONFED,UNDP ve TÜSİAD’ın yanı sıra açık ve katılımcı bir yapı sunuyor.

Özel sektör ve sivil toplum örgütleri Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri etrafında bir güç birliği yapıyor.Platformun Başkanı Ümit Boyner ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum.

TÜSİAD Başkanı Sayın Erol Bilecik ile Yönetim Kuruluna, UNDP’nin değerli yöneticileri ve ekiplerine teşekkür ediyorum.

Bu hayalin gerçekleşmesine katkı veren, tanıklık eden siz değerli dostlara şükranlarımı sunuyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler…

X