Çevrim içi Buluşma: Kişisel Koruyucu Ekipmanları Sektöründe Pazarlama ve İş Geliştirme

9 Haziran 2021 saat 16.00’da yer alan “Kişisel Koruyucu Ekipmanları Sektöründe Pazarlama ve İş Geliştirme” başlıklı buluşmada, KOBİ’lerimize Covid-19 sürecinde Kişisel Koruyucu Ekipmanları sektöründe firmalar ve yatırımcılar tarafından alınan aksiyonlar, müşteri ve tüketici davranışlarındaki değişimler ele alınmıştır. Buluşmada Ege Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden Doç. Dr. Aykan Candemir ile Proje Pazarlama ve İş Geliştirme Danışmanı Esra Taşçı Acar detaylı bilgi paylaşımı yapmışlardır. Ardından, Covid-19 Krizi’nden pazarlama ve iş geliştirme açısından çıkarmamız gereken dersler ve benzer krizlerde uygulamamız gereken stratejiler vurgulanmıştır.

Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hayata geçirilen “Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık” Projesi kapsamında, Hedefler için İş Dünyası Platformu gibi diğer kalkınma ortaklarının çabalarıyla Covid-19 ile mücadelede Kişisel Koruyucu Ekipmanların yerli üretimini desteklemek ve bu sektörde yatırım yapan ve/veya yapmayı planlayan mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’lerin) ihtiyaçlarına yanıt verebilmek amaçlanıyor.


Tarih: 9 Haziran 2021
Saat: 16.00


KONUŞMACILAR

Doç. Dr. Aykan Candemir
Ege Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü,
Akademisyen

Esra Taşçı Acar
Proje Pazarlama ve İş Geliştirme Danışmanı

X