Çevrim içi Buluşma: Kişisel Koruyucu Ekipman Üretimine Finansal Bakış

2 Haziran 2021 saat 11.00’de yer alan “Kişisel Koruyucu Ekipman Üretimine Finansal Bakış” başlıklı buluşmada, KOBİ’lerimize KKE üretiminin kaynak ihtiyaçlarını ve kârlılık analizlerini göstermeyi hedeflerken sektörde yatırım planlayan girişimciler için ulusal ve uluslararası hibe, kredi ve destek programları hakkında bilgi içermiştir. Buluşmada KOSGEB Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı’ndan Sn. Sayime Çelik ve Proje Finans Danışmanı Sn. Çınar Özal detaylı bilgi paylaşımı yapılmıştır. Ardından, Covid-19 Krizi’nden ekonomik boyutta çıkarmamız gereken dersler ve benzer krizlerde uygulamamız gereken stratejiler vurgulanmıştır.

Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hayata geçirilen “Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık” Projesi kapsamında, Hedefler için İş Dünyası Platformu gibi diğer kalkınma ortaklarının çabalarıyla Covid-19 ile mücadelede Kişisel Koruyucu Ekipmanların (KKE) yerli üretimini desteklemek ve bu sektörde yatırım yapan ve/veya yapmayı planlayan mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’lerin) ihtiyaçlarına yanıt verebilmek amaçlanıyor.


Tarih: 2 Haziran 2021
Saat: 11:00 – 12:00


KONUŞMACILAR

Sayime Çelik
KOBİ Uzmanı
KOSGEB Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı

Çınar Özal
Proje Finans Danışmanı

Ozan UĞURLU
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı
TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

X