Çevrim içi Buluşma: Kişisel Koruyucu Ekipman Sektöründe KOBİ’ler ve Küresel Pazar

16 Haziran 2021 saat 15.00’de yer alan “Kişisel Koruyucu Ekipman Sektöründe KOBİ’ler ve Küresel Pazar” başlıklı buluşmada, KKE sektöründe bulunan KOBİ’lerin pandemi süreciyle birlikte artan arzı ve bunu takip eden süreçlerde yeni pazarlara açılımları konuşulmuştur. Pandemi sürecinde KOBİ’lerin küresel pazarlara yönelik yürüttükleri acil eylem planları, Ankara Ticaret Odası Dış İlişkiler ve Fuarlar Müdürü Ferhat Akyüz ve Dış Ticaret Danışmanı Burçin Tireli tarafından aktarılmıştır. Programın devamında, sektörün pandemi sonrası izleyeceği yol haritasına da yer verilmiştir.

Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hayata geçirilen “Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık” Projesi kapsamında, Hedefler için İş Dünyası Platformu gibi diğer kalkınma ortaklarının çabalarıyla Covid-19 ile mücadelede Kişisel Koruyucu Ekipmanların (KKE) yerli üretimini desteklemek ve bu sektörde yatırım yapan ve/veya yapmayı planlayan mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’lerin) ihtiyaçlarına yanıt verebilmek amaçlanıyor.

KONUŞMACILAR

Ferhat Akyüz
Ankara Ticaret Odası Dış İlişkiler ve Fuarlar Müdürü

Burçin Tireli
Dış Ticaret Danışmanı

X