• YENİ FIRSATLAR
  Küresel Amaçlar, şirketler için yeni iş alanları ve yeni ürün ve hizmet geliştirme fırsatları ortaya çıkarıyor. SKA’ların gerçekleşmesi 12 trilyon dolar değerinde* yeni pazar fırsatları doğuracak. Yaratılacak olan iş alanlarına örnek olarak herkesi kapsayıcı uzaktan sağlık hizmeti sistemleri, küçük ölçekli çiftliklerin üretkenliğini artıracak teknolojiler, çevre dostu akıllı kentler gösterilebilir. Şirketler yeni pazarlar için geliştirecekleri inovatif ürün ve hizmetlerle daha fazla gelir elde edebilir. * http://report.businesscommission.org/report
 • VERİMLİLİK
  Şirketler tedarik zincirlerini sosyal ve çevresel kalkınmayı düşünerek yönettiklerinde operasyonel maliyetleri azalıyor, verimlilikleri artıyor.
 • YETENEK HAVUZUNU GENİŞLETME
  Sürdürülebilirlik çalışmalarına önem veren şirketler, iş arayan sorumlu bireylerin de artmasıyla daha fazla yetenekli iş gücünü kendine çekebiliyor.
 • PERFORMANS
  Kapsayıcı ve çalışanların farklılıklarını değerli bulan şirketler daha iyi performans gösteriyor.
 • FİNANSMAN
  Kapsayıcılık ve sosyal sorumluluğu odağına alan yatırımcılar küresel amaçların gerçekleşmesi için çalışan girişimlere giderek daha fazla ve daha uygun koşullarda finansman kaynağı aktarıyor.
 • TEŞVİKLER
  Çoğu devlet, sürdürülebilirliğe önem veren şirketler için teşvikler sunmaya başladı. Bu durum ise şirketlerin hareket alanlarının genişlemesini sağlamakta.
X