İŞ DÜNYASI İKLİM DAYANIKLILIĞI PROJESİ

Hedefler için İş Dünyası (B4G) Platformu, özel sektör liderliğinde ortak düşünce ve eylem yoluyla sürdürülebilir kalkınma, dayanıklılık kazanma, kapsayıcı büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmada özel sektörün katkısını arttırmak amacıyla çalışmalarını yürütür.

İklim Değişikliği ve Afetlere Dayanıklılık adlı çalışma alanı çerçevesinde B4G, işletmelerin olası afet ve krizlere karşı hazırlıklı olmalarını ve iklim değişikliğine karşı eylemlerini güçlendirmelerini sağlamaktadır. Etkin müdahale, iyileştirme ve yeniden inşa için iş çevrelerinin afetlere hazırlıklı olmalarını destekleyen Platform, araştırmalar, raporlar, toplantılar ve kapasite geliştirme faaliyetleri ile ekonominin doğal ve insan kaynaklı afetlere karşı dayanıklılığını artırmaktadır.

İŞLETMELERİN İKLİM DİRENCİNİ GELİŞTİRME

Türkiye’de, iklim değişikliği kaynaklı risklerin iş dünyası tarafından anlaşılması ve mevcut üretim sistemlerinin adaptasyonu için özel sektörün hazırlık ve müdahale kapasitesini arttırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Connecting Business Initiative (CBi) Türkiye’nin TÜRKONFED ile ev sahibi kuruluşu olan B4G Platformu, İş Dünyası İklim Dayanıklılığı Projesini başlattı. Bu proje çerçevesinde iş dünyası, doğal afetlerin yol açması beklenen, birbiriyle bağlantılı ve hızla değişen riskler hakkında bilgilendirildi. Hedefler için İş Dünyası Platformu, iklimsel risklerin yönetimi kapasitesinin yanı sıra değişen risk ortamının maruz kalma, kırılganlık ve tehlike gibi özelliklerinin tüm boyutlarıyla anlaşılmasını amaçladı.

X