TARIM, GIDA VE SU SEKTÖRÜNÜN İKLİM DAYANIKLILIĞI VE KIRILGANLIĞI EĞİTİMİ

İklim değişikliği kaynaklı risklerin iş dünyası tarafından anlaşılması ve mevcut üretim sistemlerinin adaptasyonu için özel sektörün farkındalık, hazırlık ve müdahale kapasitesini geliştirme ihtiyacından hareketle tasarlanan ve Connecting Business Initiative (CBi) desteği ile Hedefler için İş Dünyası (B4G) Platformu tarafından yürütülen İş Dünyası İklim Dayanıklılığı Projesi kapsamında geliştirilen Tarım, Gıda ve Su Sektörünin İklim Dayanıklılığı ve Kırılganlığı odağındaki eğitimler gerçekleşti.

11 Şubat 2022’de ilki, 2 Haziran 2022’de ise tekrarı gerçekleşen Tarım, Gıda ve Su Sektörü özelinde tasarlanan eğitimlerin içeriğini ilgili sektörlerin iklim krizi ile yaşadığı dönüşüm, etkilenme durumu ve potansiyeli oluşturdu. Eğitimler kapsamında iklim krizinin gıda güvenliğini, güvencesini ve egemenliğini nasıl yönlendirdiği tartışıldı ve Türkiye’yi sektör özelinde ve ekonomi genelinde bekleyen sorunlara, dünyadaki gelişmelere ve alınması gereken önlemlere odaklanıldı. Özellikle Covid-19 pandemisi ile birlikte gıda tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar; kuraklık, sel, yangınlar gibi sıklıkları ve şiddetleri artan felaketler; mazot, gübre, yem ve elektrik maliyetlerinin çiftçi açısından sürdürülemez hale gelmesi çerçevesinde tasarlanan eğitim alanında uzman eğitmen ve konuk konuşmacıların katılımıyla interaktif olarak gerçekleştirildi.

Proje hakkında detaylı bilgi için proje sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

X