İklim Krizi Temelli Afetler Projesi Tarım, Gıda ve Su Sektörünün İklim Dayanıklılığı ve Kırılganlığı Eğitimi

İklim değişikliği kaynaklı risklerin iş dünyası tarafından anlaşılması ve mevcut üretim sistemlerinin adaptasyonu için özel sektörün farkındalık, hazırlık ve müdahale kapasitesini geliştirme ihtiyacından hareketle tasarlanan ve Connecting Business Initiative (CBi) desteği ile Hedefler için İş Dünyası (B4G) Platformu tarafından yürütülen İş Dünyası İklim Dayanıklılığı Projesi, Tarım, Gıda ve Su Sektörü özelinde İklim Dayanıklılığı ve Kırılganlığı Eğitimi ile devam ediyor.

2 Haziran 2022 Perşembe günü 15:00-17:00 saatleri arasında gerçekleşecek Tarım, Gıda ve Su Sektörü özelinde tasarlanan eğitim kapsamında iklim krizinin gıda güvenliğini, güvencesini ve egemenliğini nasıl yönlendirdiği tartışılıyor. Özellikle Covid-19 pandemisi ile birlikte gıda tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar; kuraklık, sel, yangınlar gibi sıklıkları ve şiddetleri artan felaketler; mazot, gübre, yem ve elektrik maliyetlerinin çiftçi açısından sürdürülemez hale gelmesi çerçevesinde tasarlanan eğitim konuk konuşmacıların katılımıyla interaktif olarak gerçekleştirilecektir.

Eğitime kayıt yaptırmak için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.

X