İKLİM DAYANIKLILIĞI SÜRECİNDE TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DENEYİM PAYLAŞIMI ULUSLARARASI OTURUMU

İklim değişikliği kaynaklı risklerin iş dünyası tarafından anlaşılması ve mevcut üretim sistemlerinin adaptasyonu için özel sektörün farkındalık, hazırlık ve müdahale kapasitesini geliştirme ihtiyacından hareketle tasarlanan ve Connecting Business Initiative (CBi) desteği ile Hedefler için İş Dünyası (B4G) Platformu tarafından yürütülen İş Dünyası İklim Dayanıklılığı Projesi kapsamında 7 Haziran 2022 tarihinde “İklim Dayanıklılığı Sürecinde Teknoloji ve İnovasyon Deneyim Paylaşımı Uluslararası Oturumu” gerçekleşti.

Teknoloji ve inovasyonun iklim dayanıklılığının arttırılmasını sürecinde oynadığı rol, ulusal ve küresel deneyimlerin paylaşıldığı iki ayrı oturumda ele alındı.

Oturumda Miyamoto International Turkey yöneticisi Yusuf Zahit Gündoğdu, GSMA Stratejik Ortaklıklar Direktörü Isaac Kwamy ve Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Veri Yöneticisi Anthony Burke gibi farklı ülkelerin özel sektör ve uluslararası kuruluş temsilcileri tarafından afet risk yönetiminde inovasyon ve teknolojilerin uygulanması konusunda iyi uygulama örnekleri tanıtıldı. Ayrıca oturumda afet yönetiminde yenilikçi ve teknolojik çözümlerin uygulanmasına yönelik öğrenilen dersler üzerine bir tartışma ortamı oluşturuldu ve iş dünyası ve CBi üye ağlarını endüstriyel sorunlara çözüm sağlayıcılar arasında network kurma imkanı sağlandı.

Etkinlik bilgi notuna bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Proje hakkında detaylı bilgi için proje sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

X