İKLİM DAYANIKLILIĞI SÜRECİNDE TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DENEYİM PAYLAŞIMI ULUSAL OTURUMU

İklim değişikliği kaynaklı risklerin iş dünyası tarafından anlaşılması ve mevcut üretim sistemlerinin adaptasyonu için özel sektörün farkındalık, hazırlık ve müdahale kapasitesini geliştirme ihtiyacından hareketle tasarlanan ve Connecting Business Initiative(CBi) desteği ile Hedefler için İş Dünyası (B4G) Platformu tarafından yürütülen İş Dünyası İklim Dayanıklılığı Projesi kapsamında 26 Mayıs 2022 tarihinde İklim Dayanıklılığı Sürecinde Teknoloji ve İnovasyon Deneyim Paylaşımları Ulusal Oturumu gerçekleşti.

Teknoloji ve inovasyonun iklim dayanıklılığının arttırılmasını sürecinde oynadığı rol ulusal ve uluslararası deneyimlerin paylaşıldığı iki ayrı oturumda ele alındı.

Oturumda ulusal deneyimler ve iyi uygulama örnekleri paylaşıldı. Oturumda AFAD Hidrojeoloji Mühendisi Sn. Dr. Evren Tanrıverdi ile Redis Innovation Kurucu ve Yöneticisi ve Dünya Gazetesi Yazarı Sn. Selin Arslanhan insani inovasyon odağındaki çalışmalarının yanı sıra iş dünyası için kritik olabilecek çalışmaları hakkında bilgi paylaşımı yaptı. İş dünyasının etkin ve dinamik tamamlayıcısı olan start-up örneklerine de yer verilerek farklı dinamikleri ile iklim krizine ilişkin yenilikçi çözümlere odaklanıldı.

Proje hakkında detaylı bilgi için proje sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

X