Proje Yönetimi

Projenin genel yetkilisi olmak ve bunların başlatılması, yönlendirilmesi, gözden geçirilmesi ve sonrasında kapatılmasından sorumlu olmak üzere kurulacak bir Proje Kurulu/Proje Yürütme Komitesi (PB) mevcut olacaktır. Kurul, Projenin sınırları dahilinde en fazla yetkiye sahip olan organdır. Proje Kurulu, bu süreç ve ürünlerin kalite güvence sürecini gerçekleştirerek ve performans iyileştirme, sorumluluk ve öğrenme için değerlendirmelerden faydalanarak proje izleme ve değerlendirmelerde önemli bir rol oynar.  Gereken kaynakların tesis edilmesini sağlar ve projeyle ilgili anlaşmazlıkları çözer veya harici kurumlarla sorunlara ilişkin çözümler üzerinde görüşür. Proje Kurulu aynı zamanda Onaylanmış Yıllık Çalışma Planına göre üç aylık planları (mevcutsa) dikkate alabilir ve onaylayabilir ve asıl planlardan önemli sapmaları onaylar.

Proje Kurulu, projenin sonuçlarıyla ilgili nihai sorumluluğu atamak için kalkınma sonuçlarına, fiyat performans oranına, adalete, dürüstlüğe, şeffaflığa ve etkili ulusal rekabete yönelik bir yönetim temin edecek standartlara göre karar alacaktır.

Proje Kurulunun üyeleri UNDP TÜRKİYE, TÜSİAD, TÜRKONFED ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olacaktır.

Projeye ilişkin günlük faaliyetler TÜRKONFED ve TÜSİAD tarafından Proje Kurulunun yetkisi altında yürütülecektir. TÜRKONFED ve TÜSİAD; projeyi, Proje Kurulunun belirlediği sınırlamalar dahilinde günlük olarak uygulama yetkisi bulunan bir Direktör/Proje Yöneticisi atayacaktır. Proje Müdürünün asli sorumluluğu; proje sonucunda, gerekli kalite standardına göre ve ayrıca zaman ve maliyet açısından öngörülen kısıtlamalar çerçevesinde, proje dokümanında belirtilen sonuçlara ulaşılmasını sağlamaktır.

Projede, Yönetim Kurulu ve özel sektörden etkili iş operasyonları ve sürdürülebilir kalkınma hususuna ilişkin çalışmalar konusunda kanıtlanmış bir başarı geçmişine sahip olan iş insanları arasından atanacak olan bir Başkanı olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Ortaklık Platformu yer alacaktır.

UNDP, Proje veya Proje Müdürünün ihtiyaçları bakımından gerekli olduğunda; Proje Müdürüne proje idaresi, yönetimi ve teknik desteğe yönelik proje destek fonksiyonları ve geliştirme tavsiyesi sağlayacaktır.

UNDP Ülke Ofisi, IICPSD ve IRH ile birlikte, bölgedeki birden fazla ülkenin menfaat sağlayacağı çalışmalar dahil olmak üzere, Türk özel sektörüyle yapılan ortaklıklara yönelik olarak koordineli ve iş birliğine dayalı bir çalışma içine girecektir.

X