B4G Yönetim Yapısı

Hedefler İçin İş Dünyası Platformu, kullanılabilir kaynaklarla maksimum sonuçlara ulaşmak için farklı seçeneklerin tespitinde, değişim teorisi analizini kullanacaktır. Ortakların organizasyonlarının etkin katkılarını en üst düzeye çıkaracak olan platform tabanlı model veya ağ yönetimi modeli benimsenecektir. Ortaklar, Platformun iş modelinin, Türkiye’de Suriye uyruklu bireylerin sahibi olduğu işletmeler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü kanuni işletmeyi tamamen kapsamasını sağlayacaktır.

Türkiye’deki Hedefler İçin İş Dünyası Platformunun işlevselleştirilmesine dair bu Proje; UNDP, TÜSİAD, TÜRKONFED ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından müşterek olarak yönetilecektir. Dokümanda tanımlanan Proje faaliyetlerini uygulama konusunda genel yetkili olmak ve bunların başlatılması, yönlendirilmesi, gözden geçirilmesi ve sonrasında kapatılmasından sorumlu olmak üzere kurulmuş bir Proje Kurulu mevcut olacaktır. Proje sınırları çerçevesinde, Proje Kurulu bu Projenin en yüksek yetkilisi olacak ve Platform İcra Kurulu ile yakın koordinasyon halinde çalışacaktır.

Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Yönetim Yapısı kapsamında, Görev Tanımı ekte yer alan, etkili iş faaliyetleri ve sürdürülebilir kalkınma farkındalığı hususunda başarılı bir geçmişi olan üst düzey iş insanları tarafından temsil edilecek bir İcra Kurulu oluşturulacaktır. Kurul, Platform çalışmalarını yönetecek seçkin ve etkili bir iş insanı olan ve Platformu ilgili ulusal ve uluslararası etkinliklerde etkin bir şekilde temsil eden bir Başkan tarafından temsil edilecektir.

Kurul yetkisi kapsamında, Projenin günlük faaliyetleri UNDP yetki alanında görev alan bir ekip tarafından ifa edilecek ve imza sorumluluğu TÜRKONFED ve TÜSİAD’a ait olacaktır. Proje Müdürünün asli sorumluluğu; proje sonucunda, gerekli kalite standardına göre ve ayrıca zaman ve maliyet açısından öngörülen kısıtlamalar çerçevesinde, proje dokümanında belirtilen sonuçlara ulaşılmasını sağlamaktır.

UNDP, Proje veya Proje Müdürünün ihtiyaçları bakımından gerekli olduğunda; Proje Müdürüne proje idaresi, yönetimi ve teknik desteğe yönelik proje destek fonksiyonları ve geliştirme tavsiyesi sağlayacaktır.

UNDP Ülke Ofisi, IICPSD ve IRH ile birlikte, bölgedeki birden fazla ülkenin menfaat sağlayacağı çalışmalar dahil olmak üzere, Türk özel sektörüyle yapılan ortaklıklara yönelik olarak koordineli ve iş birliğine dayalı bir çalışma içine girecektir.

X