07 Eki 2021

Hedefler için İş Dünyası Platformu: Paris Anlaşması ile Hep Birlikte Kazanacağız

Ekosistem ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını tehdit eden küresel iklim krizine karşı 2015 yılında gerçekleştirilen 21. Taraflar Konferansı’nda (COP21) yürürlüğe giren Paris Anlaşması, 06 Ekim 2021 tarihinde TBMM tarafından onaylandı. İş dünyasının sürdürülebilir kalkınma perspektifine entegre olması amacını taşıyan Hedefler İçin İş Dünyası Platformu olarak, Paris Anlaşması’nın onaylanmasını destekliyor, ülkemizin iklim krizi ile mücadelede üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine inanıyoruz.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iklim krizinin yol açtığı felaketlerin sayısı giderek artmaktadır. İklim değişiklinin sonuçları ile üretim ve tüketim süreci, insan ve çevre odaklı yeni bir ekonomik sisteme evrilmektedir. Yeni sistemin öngördüğü yeşil dönüşüm ile daha sürdürülebilir ve verimli bir geleceğin temelleri atılmaktadır. Bu gelecekte Türkiye’nin üzerine düşen sorumluluğu almış olması, serbest ticaretin devamlılığı ve ekonomik büyüme açısından büyük önem arz etmektedir. İş dünyasını geleceğin ekonomisine hazırlamayı hedefleyen ve bu doğrultuda çalışmalar yürüten Hedefler için İş Dünyası Platformu olarak, ülkemizin Paris Anlaşması’nı onaylamasının yeşil dönüşüm hedefinde hayati bir adım olduğunun farkındayız.

İklim krizi ile mücadele, sivil toplum, kamu ve özel sektör iş birliğinin ortak çabasını gerektirmektedir. Hedefler için İş Dünyası Platformu olarak, iş dünyasının iklim değişikliği ile mücadelesini güçlendirmeyi ve katkısını artırmayı hedefliyor ve Paris Anlaşması’nın öngördüğü düzenlemeler ile özel sektörün bu mücadelede atacağı adımların önemli olduğunu vurguluyoruz. Bu kapsamda, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın da uygulanmasıyla sadece ülke olarak değil, küresel ölçekte ve gelecek nesillerin de katılacağı bir mücadelede yer almanın değerli olduğuna inanıyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla.

Hedefler için İş Dünyası Platformu.

 

Hedefler için İş Dünyası Hakkında: Sürdürülebilir bir kalkınma için toplumdaki tüm oyunculara iş düştüğü anlayışıyla harekete geçen TÜRKONFED, TÜSİAD ve UNDP iş birliği ile kurulan Hedefler İçin İş Dünyası Platformu, bu konuda dünyanın ‘özel sektör inisiyatifiyle hayata geçirilmiş ilk düşünce ve uygulama (Think Do Tank) platformudur. Özel sektör, kamu ve STK’ları, ‘sürdürülebilir kalkınma’ ortak paydasında buluşturmayı, özel sektöre kalkınmada nasıl bir çözüm ortağı olabileceğine ilişkin yol haritaları sunmayı amaçlayan platform, Birleşmiş Milletler’in yoksulluktan iklim değişikliğine, toplumsal cinsiyet eşitliğinden çevreye kadar 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı temel almaktadır.

X