İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ – DÖNGÜSEL EKONOMİ BULUŞMASI - İSTANBUL

Açılış Konuşması : Neden Hedefler İçin İş Dünyası

Konuşmacı: Şükrü Ünlütürk, Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Başkan Yardımcısı

Panelin kaydını 12.dakikadan sonra teknik aksaklık olmadan izleyebilirsiniz.

Açılış Konuşması : Sürdürülebilir Kalkında için Döngüsel Ekonomi

Konuşmacı: Berna Aşıroğlu, Dcube Döngüsel Ekonomi Kooperatifi Kurucusu

“Döngüsel Ekonomi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Küresel Pazar İlişkisi” Paneli

“Döngüsel Ekonomi Pratikleri” Paneli

Hedefler için İş Dünyası Platformu’nun DCube Döngüsel Ekonomi Kooperatifi işbirliğiyle 12 Mart 2020 tarihinde organize ettiği İklim Değişikliği – Döngüsel Ekonomi Buluşmasında döngüsel ekonomi tanımı, dünyadan uygulama  örnekleri  ve  mevcut  durum analizi ele alınmıştır.

X