Hedefler için İş Dünyası Platformu - Döngüsel Ekonomi Buluşması - Mimari ve Kentsel Planlama

Mimari ve Kentsel Planlamada Döngüsel Ekonomi uygulamaları nasıl hayata geçiyor? Çevreye duyarlı çalışma, üretme ve yaşama alanları geliştirmek mümkün mü? Farklı sektörlerin bir araya geldiği 29 Mayıs’taki buluşmamızda bu soruları ele aldık.

Mimari ve Kentsel Planlamada Döngüsel Ekonomi uygulamalarını konuştuğumuz buluşmamızda PAB Mimarlık Kurucu Ortağı Pınar Gökbayrak, Şehir Plancısı ve Kentsel Tasarım Uzmanı Müge Yorgancı ile Play the City Kurucu Ortağı Ekim Tan, DCube Döngüsel Ekonomi Kooperatifi Kurucu Ortağı Gülcan Ergün moderatörlüğünde geçekleşen panelimizde buluştu. Avrupa Birliği Döngüsel Ekonomi Eylem Planının Mimari ve Kentsel Planlamaya Etkisi üzerine bilgilerini DCube Döngüsel Ekonomi Kooperatifi Kurucu Ortağı Başak Saral bizimle paylaştı.

Diğer Döngüsel Ekonomi Buluşmalarımız için bizi takip etmeye devam edin!

 


Tarih: 29 Mayıs 2020, Cuma
Saat: 13:00 – 14:00


KONUŞMACILAR

 • Pınar Gökbayrak
  Pınar Gökbayrak
  PAB Mimarlık Kurucu Ortağı
 • Müge Yorgancı
  Müge Yorgancı
  Şehir Plancısı ve Kentsel Tasarım Uzmanı, İBB BİMTAŞ
 • Ekim Tan
  Ekim Tan
  Play the City Kurucu Ortağı
 • Gülcan Ergün
  Gülcan Ergün
  DCube Kurucu Ortağı
 • Başak Saral
  Başak Saral
  DCube Kurucu Ortağı

Hedefler için İş Dünyası Döngüsel Ekonomi Buluşması Kayıt Formu

Hedefler için İş Dünyası Platformu tarafından D-Cube Döngüsel Ekonomi Kooperatifi iş birliğiyle düzenlenmiş olan Mimari ve Kentsel Planlama – Döngüsel Ekonomi Buluşmamıza kayıtlarımız kapanmıştır.

Göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.

Pınar Gökbayrak
PAB Mimarlık Kurucu Ortağı

Pınar Gökbayrak 2004 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde mimarlık eğitimini tamamladı, lisans eğitiminin bir bölümünü Hollanda Eindhoven Teknik Üniversitesi’nde sürdürdü. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Programı’nda 2007 yılında tamamladığı yüksek lisans çalışması ile Mimarlık Vakfı 2. Mimarlık Araştırmaları Ödüllü Seçkisi’nde yer aldı. Çeşitli ulusal ve uluslararası ölçekli yarışmalarda ödüller aldı, ulusal ve uluslararası mimarlık seçkilerine dahil oldu.  2015 senesi Arkitera 40 Yaş Altı Genç Mimar Ödülü’nü aldı. 13. Venedik Mimarlık Bienali’nde Dünyanın En Başarılı Genç Mimarları Seçkisi’nde yer aldı. 2004-2012 yılları arasında Betonart mimarlık dergisinin editörlüğünü üstlendi. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi’nde proje yürütücülüğü yaptı.  Halen Özyeğin Üniversitesi’nde proje yürütücülüğü yapmaktadır. PAB Mimarlık çatısı altında, pek çok aktörün paydaş olduğu Pabedu Grubu ile eğitim mekanları üzerine çok disiplinli araştırma ve mimari çalışmalar yürütmektedir.

Müge Yorgancı
Şehir Plancısı ve Kentsel Tasarım Uzmanı, İBB BİMTAŞ

Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir Planlama ve Sanat Yönetimi bölümlerinde çift anadal yapan Yorgancı, aynı okulda yaptığı Kentsel Tasarım yüksek lisansını “Sürdürülebilir Gelişme Çerçevesinde Yeşil Yerleşim Ölçütlerinin Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Açısından Anlamı” tezi ile tamamladı. Yüksek lisans eğitimi boyunca TÜBİTAK tarafından desteklendi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Şehircilik Doktora Programı öğrencisidir ve 2014 yılından bu yana Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık Bölümünde yarı zamanlı öğretim elemanıdır, kentsel tasarım dersini yürütmektedir. 2009 yılında Play the City ile katılımcı kent planlama modelleri üzerine çalışmaya başladı. Son yıllarda Batı Karadeniz Turizm Master Planı çalışmaları ve Zonguldak turizm rotaları üzerine çalıştı. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi BİMTAŞ şirketinde proje geliştirme ve katılım süreçleri konusunda uzman olarak görev yapmaktadır.

Ekim Tan
Play the City Kurucu Ortağı

Ekim Tan mimarlık eğitimi aldıktan sonra Delft Teknoloji Üniversitesi’nde “Kendini Düzenleyen Şehir için Müzakere ve Tasarım: Kentsel Tasarım Yöntemi Olarak Oyun Oynama” başlıklı doktora tezini tamamladı. 2008 yılında, hükümetlerin ve piyasa taraflarının paydaşlarla etkin bir şekilde iş birliği yapmalarını hedefleyen Amsterdam ve İstanbul merkezli şehir danışmanlığı firması Play City’yi kuran Tan, TU Delft’teki doktora araştırması sırasında geliştirdiği City Gaming metodu, İstanbul, Amsterdam, Dublin, Shenzhen, Tiran, Cape Town ve Brüksel başta olmak üzere dünya genelinde projelerde uygulandı. Delft Teknoloji Üniversitesi, Halep Sanat ve Bilim Üniversitesi, Rotterdam Mimarlık Akademisi, Amsterdam Mimarlık Akademisi, Kopenhag İşletme Okulu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde ders vermeye devam eden Tan, Play the City uygulamasıyla ortaya çıkan bilgi ve deneyimlerini Play the City: Kentsel Gelişimi İlgilendiren Oyunlar kitabında paylaşmıştır.

Gülcan Ergün
DCube Kurucu Ortağı
Başak Saral
DCube Kurucu Ortağı

Eğitimini uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukuk bölümlerinde tamamlayan Başak Saral, 2003 yılından bugüne kalkınma odağında çok disiplinli çalışmalar gerçekleştirmektedir.

DCube Döngüsel Ekonomi Kooperatifi kurucularından olan Başak Saral, UNDP, Avrupa Konseyi, Habitat Derneği ve Building Markets’te üstlendiği görevlerle sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen farklı program ve projelerin geliştirilmesi, uygulanması ve takibini yürütmüştür.

Başak Saral, bugüne kadar kentleşme, katılımcı demokrasi ve yönetişim, gençlik hakları ve örgütlenme, toplumsal cinsiyet eşitliği ve siyasi katılım, bilgiye erişim ve dijital uçurumun kapatılması, finansal okuryazarlık ve erişim, teknolojik yenilik ve girişimcilik, göç ve kalkınma odağında onlarca projenin geliştirilmesi ve uygulanması için çalışmış ve bu alanlarda kamu politikalarının yapılandırılmasına katkı sağlamıştır.

X