08 Mar 2021

Hedefler İçin İş Dünyası Platformu: Covid-19 Krizi Kadın İstihdamında Daralmayı Artırdı

Hedefler için İş Dünyası Platformu Başkanı Ümit Boyner, “5inci SKA olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin hem iş dünyasında hem de toplumun her kademesinde öncelikli gündem olarak belirlenmesi gerektiğine inanıyoruz” diyerek tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını kendine pusula olarak belirleyen Hedefler için İş Dünyası Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yaptığı açıklamada Covid-19 krizinin Türkiye’de kadın istihdamındaki daralmayı artırdığını açıkladı. Platformun gerçekleştirdiği son anket çalışmasının firmaların iş hacminde ve istihdamda daralmayı gözler önüne serdi. Bu durumun kadın istihdamına da negatif etkileri artırdığı belirtilen açıklamada anketin kadın çalışan oranı yüksek şirketlerin de iş hacimlerinin önemli ölçüde daraldığının tespit edildiği vurgulandı.

Hedefler için İş Dünyası Platformu 5inci SKA olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin hem iş dünyasında hem de toplumun her kademesinde öncelikli gündem olarak belirlenmesi gerektiğini savunuyor. Platform, bu doğrultuda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği amacı ışığında, kadınların özellikle iş dünyasındaki yerini iyileştirerek, ekonomiye katılımlarını güçlendirerek kapsayıcı iş modellerini hayata geçirmeyi hedefliyor.

Kadınların iş dünyasında güçlendirilmesinin, temel insan haklarına saygı duymanın bir gereği olmasının yanı sıra sürdürülebilir kalkınma için de önemli olduğunu vurgulayan Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Başkanı Ümit Boyner, “Hedefler için İş Dünyası Platformu olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) kendimize pusula olarak belirledik. 5inci SKA olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin hem iş dünyasında hem de toplumun her kademesinde öncelikli gündem olarak belirlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Topyekün ve sürdürülebilir kalkınmanın kapsayıcı bir büyüme ile gerçekleşeceğini biliyoruz ve bunun kadınların ekonomiye ve iş hayatına her kademede daha da fazla katılmasıyla mümkün olacağını düşünüyoruz. Tüm kadınların ve toplumsal cinsiyet eşitliğinden yana tavır alanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!” dedi.

Hedefler için İş Dünyası Platformu Hakkında: Sürdürülebilir bir kalkınma için toplumdaki tüm oyunculara iş düştüğü anlayışıyla harekete geçen TÜRKONFED, TÜSİAD ve UNDP iş birliği ile kurulan Hedefler İçin İş Dünyası Platformu, bu konuda dünyanın ‘özel sektör inisiyatifiyle hayata geçirilmiş ilk düşünce ve uygulama (Think Do Tank) platformudur. Özel sektör, kamu ve STK’ları, ‘sürdürülebilir kalkınma’ ortak paydasında buluşturmayı, özel sektöre kalkınmada nasıl bir çözüm ortağı olabileceğine ilişkin yol haritaları sunmayı amaçlayan platform, Birleşmiş Milletler’in yoksulluktan iklim değişikliğine, toplumsal cinsiyet eşitliğinden çevreye kadar 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı temel almaktadır.

X