Hedef

UNDP’nin yeni ve platform temelli çalışmalarına dayanan ve Türkiye’deki karmaşık kalkınma sorunlarına entegre çözümler sunmayı amaçlayan Proje, Türkiye’deki özel sektörün sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ele almaya yönelik ilk toplu eylemi olan Hedefler İçin İş Dünyası Platformunu işlevsel hale getirmeyi amaçlamaktadır. UNDP, TÜRKONFED ve TÜSİAD’ın ortak girişimi olan Platform, 11 Ocak 2019 tarihinde taraflar arasında imzalanan bir Mutabakat Zaptıyla uygulamaya konmuştur. Dolayısıyla Projede, özel sektörle kurulan güvenilir ilişkileri ve Hükümetle yapılan iş birliğini daha da geliştirmek ve özel sektör kaynaklarının, ulusal kalkınma önceliklerine uygun olarak yurt içindeki Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yatırılmasını sağlamak amacıyla platforma dayalı bir yaklaşım uygulanacaktır. Platform kapsayıcı nitelikte olacaktır. Resmi olarak kurulmuş tüm özel sektör kuruluşları ve bu kuruluşların paydaşları faaliyetleri süresince Platforma serbestçe katılabilecektir.

UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) Ülke Ofisi, ekonomik kalkınmayı destekleyen geleneksel bir yaklaşımı benimsemiş olan özel sektörün rolünü sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin başarısı için daha kapsamlı ve ayrıntılı kamu-özel ortaklıkların desteklenmesi olarak değiştirmek için araştırmalar ve çalışmalar yürütecek ve temaslar kuracak olan kapsamlı bir “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Ortaklık” (diğer bir deyişle Hedefler için Ortaklık – B4G) Platformu oluşturmak amacıyla özel sektörü temsil eden seçkin kuruluşlar olan TÜSİAD ve TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu) ile ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle beraber çalışacaktır.

X