Global Örnekler: Afet Risk Yönetiminde Özel Sektör İnovasyon ve Teknolojileri Oturumu

Global Best Practıces: Prıvate Sector Innovatıons and Technologıes for Dısaster Rısk Management Sessıon (Please scroll down for event program ın Englısh)

Ülkemizdeki nüfusun ve ekonomik sektörlerin büyük kısmı; deprem, heyelan, sel ve aşırı hava olayları gibi afetlere yüksek oranda maruz kalmaktadır. Bu nedenle afet riskinin azaltılması ve afet yönetim kapasitesinin iyileştirilmesi öncelikli amaçlardan olmaya devam etmektedir. Bu öncelikten yola çıkarak Connecting Business Initiative (CBi) Türkiye’nin TÜRKONFED ile ev sahibi kuruluşu olan B4G Platformu, İş Dünyası İklim Dayanıklılığı projesini başlatmıştır.

Hedefler İçin İş Platformu, TÜRKONFED ve Connecting Business Initiative (CBi), İş Dünyası İklim Dayanıklılığı projesi çerçevesinde “Global Örnekler: Afet Risk Yönetiminde Özel Sektör İnovasyon ve Teknolojileri” çevrimiçi etkinliği düzenlemektedir. 7 Haziran Salı günü gerçekleşecek etkinlikte afet risk yönetiminde inovasyon ve teknolojilerin uygulanması konusunda özel sektörden iyi uygulama örnekleri de tanıtılacaktır.

Oturum özellikle özel sektörün afet yönetimine yönelik inovasyon ve teknolojileri içeren projelere ilişkin ağ ve sektördeki iyi uygulama örneklerini tanıtmayı ve öğrenilen dersler üzerine bir tartışma ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır. Böylelikle katılımcılar, kendi afet risk yönetimlerinde uygulayabilecekleri inovasyon ve teknolojileri belirleme ve network kurma fırsatına sahip olacaklardır.

Not: Etkinlik İngilizce ve Türkçe dillerinde gerçekleşecek ve oturum süresince simültane tercüme sağlanacaktır. / The event will be held in English and Turkish languages through simultaneous translation

PROGRAM

MODERATÖRLER

Simay Kardeş, Direktör Yardımcısı, Hedefler için İş Dünyası Platformu
Florian Rhiza Nery, Yerel Ağ Koordinasyon Sorumlusu, Connecting Business Initiative

10:00

Açılış Konuşması, İrem Oral Kayacık, Başkan, Hedefler için İş Dünyası Platformu

10:05

İş Dünyası ve İklim Dayanıklılığı Proje TanıtımıSimay Kardeş, Direktör Yardımcısı, Hedefler için İş Dünyası Platformu

10:15

Sektörün Öne Çıkanları: Afet Risk Yönetiminde Yenilikçi YaklaşımlarYusuf Zahit Gündoğdu, Başkan, Miyamoto International Turkey, Yönetici, Miyamoto International Inc.

10:30

Sektörün Öne Çıkanları: İnsani Yardım İnovasyonu için Mobil UygulamalarIsaac Kwamy, Stratejik Ortaklıklar Direktörü, Mobile for Humanitarian Innovation – GSMA

10:45

Sektörün Öne Çıkanları: İnsani Veri Değişimi için Ortaklıkların GüçlendirilmesiAnthony Burke, Veri Yöneticisi, İnsani Veri Değişimi Topluluk Yöneticisi – OCHA Centre for Humanitarian Data

11:00

Tartışma: İş Dünyasında İklim ve Afet Dayanıklılığı için İnovasyon ve Teknoloji ÇözümleriDr. Murad Tiryakioğlu, İş Dünyası ve İklim Dayanıklılığı Proje Danışmanı

11:25

Kapanış KonuşmasıKareem Elbayar, Program Kordinatörü, OCHA-UNDP Connecting Business Initiative (CBi)

Global Best Practıces: Prıvate Sector Innovatıons and Technologıes for Dısaster Rısk Management Sessıon

The majority of Turkiye’s population, and critical economic sectors and industrial zones are highly exposed to earthquakes, landslides, flooding, as well as extreme weather events. Enhancing disaster risk reduction and management capability remains a priority. The involvement of non-traditional humanitarian actors such as the private sector will be key in strengthening coping capacities. It was for this reason that Business for Goals Platform (B4G) and the Turkish Enterprise and Business Confederation (TÜRKONFED) launched the Connecting Business initiative (CBi) platform in the country to support the Turkish business community in disaster and climate resilience.

Within the scope of Business Climate Resilience Project, the Business for Goals Platform together with TÜRKONFED, and the Connecting Business initiative (CBi) will organize this online event called “Global Best Practices: Private Sector Innovations and Technologies for Disaster Risk Management”. This session will take place on 7th of June, Tuesday between 10.00 am and 11.30 am (UTC +3) showcasing examples and global best practices from the private sector on the application of innovation and technologies for disaster risk management.

The session aims to showcase concrete examples and global best practices on the use of innovation and technologies from the private sector for disaster risk management. Through these examples, a discussion on lessons learnt will be facilitated to identify opportunities for the application of innovation and technologies in their own disaster management activities.

PROGRAM

MODERATORS

Simay Kardes, Associate Director, Business for Goals Platform
Florian Rhiza Nery, Local Network Coordination Specialist, Connecting Business Initiative

10:00

Welcome remarks, İrem Oral Kayacık, President of B4G Platform

10:05

Introduction to the Business and Climate Resilience Project of CBi Turkiye by Simay Kardeş, Associate Director, B4G Platform

10:15

Industry Spotlight: Innovative Solutions on Disaster Risk Management by Yusuf Zahit Gündoğdu, President, Miyamoto International Turkey, Principal, Miyamoto International Inc

10:30

Industry Spotlight: GSMA Mobile for Humanitarian Innovation by Isaac Kwamy, Director of Strategic Partnerships, Mobile for Humanitarian Innovation, GSMA

10:45

Industry Spotlight: Strengthening Partnerships for Humanitarian Data Exchange by Anthony Burke, Humanitarian Data Exchange Community Manager, OCHA’s Centre for Humanitarian Data

11:00

Facilitated discussion by Dr. Murad Tiryakioglu, Business and Climate Resilience Project Advisor, on innovation and technology solutions for climate and disaster resilience for the business community

11:25

Closing remarks by Kareem Elbayar, Programme Coordinator, OCHA-UNDP Connecting Business initiative

X