Erol-Bilecik

11 Oca 2019

Erol Bilecik – Hedefler İçin İş Dünyası Tanıtım Toplantısı

Saygıdeğer Başkanlar, Değerli Basın Mensupları, Sevgili Konuklar,

Sizi, şahsım ve TÜSİAD Yönetim Kurulu adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve özel sektörün ‘muhtemelen’ dünyada ilk örneği olacak bu değerli çalışmada birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Geleceği hayal etmenin bir mazisi var. Uygarlık tarihi boyunca her kültürün geleceğe dair bir fikri, bir duygusu, bir algısı olmuş. Geleceğin bilinmezliği kimi zaman korku yaratmış, kimi zaman ise “olan” ile “olması gereken” arasındaki fark hayal kırıklıklarına yol açmış.

İnsanoğlu güvensizlik ve belirsizlikle kendini doğadan ayırarak, bütün ile bağını kopararak, doğaya hükmetmeye çalışarak baş edebileceğine inanmış.

Ancak  bugün geldiğimiz nokta – iklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi ve sosyal eşitsizlikler – gösteriyor ki; insan, güvende hissetmek için attığı tüm adımlarla ve aldığı tüm kararlarla en az 150 yıldır bindiği dalı kesiyor.

Ben her zaman kötümser olmayı tehlikeli bulur; kötümserliği umutsuzluğun, eylemsizliğin bir bahanesi olarak görürüm. Zaman; kötümser olup oturduğumuz yerde sızlanma zamanı değil, bir Afrika atasözünün dediği gibi “dua ederken ayaklarımızı hareket ettirme” zamanıdır.

İş dünyası liderleri olarak kurumlarımızın dört duvardan ibaret olmadığını biliyoruz. Artan sorumluluklarımızın ve etki alanımızın potansiyelinin de farkındayız.

Sürdürülebilir Kalkınma gündeminin kilitlerini, yarattığımız bu değer zinciri ile geliştireceğimiz yeni iş modelleri üzerinden çözebiliriz.

Bu iş modelinde her kesimin bir rolü ve sorumluluğu var. Herkesin desteğine, katkısına ihtiyacımız var. Kaybedecek zamanımız yok. Gereksinimleri sahada tespit etmeli, hemen orada çözüm üretmeye başlamalı ve çözümleri çoğaltmalıyız.

 

Değerli Konuklar,

Bizler “sadece işleri doğru yapan değil, doğru işler yapan” sorumlu insanlar olmak arzusu ile TÜRKONFED ve UNDP ile bir araya geldik. Bugün bu vizyon ile “Hedefler için İş Dünyası Platformu”nu kuruyoruz.

Değerli Ümit Boyner’in platformun başkanlığını üstlenmesi ve Sevgili Şükrü Ünlütürk’ün sorumluluk üstlenmesi, TÜSİAD açısından ayrı bir öneme sahip. Bildiğiniz gibi TÜSİAD, kalkınma gündemini kurulduğu günden beri benimsemiş, tüzüğüne almış, Birleşmiş Milletler tarafından kurulan Global Compact girişimini 2006 yılında imzalamış, 2013 yılından beri  girişimin Türkiye yerel ağını yürüten bir kurumdur.

Ümit Hanım, başkanlığı döneminde bu çalışmaları koordine etmek amacıyla bir Çalışma Grubu kurdu. Çalışma Grubu, “Vizyon 2050 Türkiye” çalışması ile 2050 yılında yaşamak istediğimiz dünya için bugünden neler yapmamız gerektiğini ortaya koydu. Ardından sürdürülebilir kalkınma başlıklarının koordinasyonunu yönetim kuruluna bağlayarak kalkınma gündemini en üst seviyeden takip etmeye başladık.

Bu süre zarfında farkındalığı artırmaktan, savunuculuğu, bilimsel araştırmalardan tutum kağıtlarına, şirketlere yol gösterecek rehberlerden atölye çalışmalarına kadar yüzlerce faaliyeti hayata geçirdik. Üye tabanımız ve paydaşlarımız ile birlikte bir dönüşüm başlattık. TÜSİAD kendi çalışmalarına elbette hız kesmeden devam edecek.

Değerli Konuklar,

“Şu an yaptıklarımızı geçmişin tecrübesi ile birleştirdiğimizde, geleceği daha iyi şekillendirebiliriz”.

Hedefler için İş Dünyası platformunu iş dünyasının sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin hayata geçmesi için diğer paydaşlar ile farklı işbirlikleri kurması ve çözümün ortağı olması hayali ile kuruyoruz.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve özel sektörün bu kapsamda dünyada ilk örneğini oluşturacağı bu platformun önümüzdeki dönemde bölgemizin kalkınma gündeminin ana çözüm merkezi olacağına inanıyorum.

Bu değerli girişimin başarılı çalışmalarıyla ülkemizin kalkınma süreçlerine katkı sağlaması temennisiyle, hepinizi bir kez daha TÜSİAD Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum.

X