COVID-19 - İNSAN HAKLARIYLA İLGİLİ ŞİRKETLER İÇİN HIZLI ÖZ DEĞERLENDİRME

COVID-19’un küresel düzeyde yayılmasından kaynaklanan sosyo-ekonomik şoklar, eşitsizliklerin yoğun ve çevresel sorunların fazla olduğu bir dönemde meydana gelmiştir. Pandemi, özellikle kendilerini sağlık risklerinden korumak, sağlık hizmetlerine erişmek veya temel ürünleri almak için yeterli kaynağa sahip olmayan, kırılgan ve ayrımcılığa maruz bırakılan grupları olumsuz şekilde etkilemektedir.

Bu nedenle, UNDP şirketlere faaliyetlerinin insan hakları etkilerini göz önünde bulundurma ve yönetme konusunda destek olmak amacıyla, İnsan Haklarıyla İlgili Özen Yükümlülüğü ve COVID-19: Şirketler İçin Hızlı Öz Değerlendirme (Covid-19 Hızlı Öz Değerlendirme) adlı sade ve erişilebilir bir araç geliştirmiştir. Bu araç özel olarak COVID-19 bağlamında şirketlere insan haklarına ilişkin bir bakış açısı ortaya koymaktadır. Bu dönemde atılabilecek kilit adımları veya fikirleri sunmakta ve bir kılavuzu niteliği taşımaktadır.

Öz Değerlendirme Anketi’nin sonuçları toplulaştırılarak, anonim bir şekilde sizlerle paylaşılacaktır. Şirketlere dair tekil veriler üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.

COVID-19, İnsan Hakları ve Sorumlu İş Dünyası hakkında daha fazla bilgi için

İş dünyası, hükümet ve sivil toplum bir araya gelerek zamanında ve pro-aktif önlemler almadığı takdirde COVID-19 pandemisi 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemine ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) yönelik kaydedilmiş ilerlemelerin büyük bir kısmını yavaşlatabilme riski taşımaktadır.

Şirketler bugüne dek görülmemiş bir ölçekte iflasla karşı karşıya bulunmaktadır ve bu durum milyonlarca kişinin işini kaybetmesiyle sonuçlanmaktadır. Bu bağlamda, küresel ekonominin gücüne ve daha geniş kapsamlı olarak küresel ekonomiyi destekleyen normların ve kurumların dayanıklılığına olan güven daha önce hiç olmadığı şekilde test edilmektedir. Şirketlerin, özellikle de faaliyetlerine devam etmek için devlet yardımı alan firmaların krize ne şekilde yanıt verecekleri, önümüzdeki yıllarda toplumun özel sektöre yönelik tavırlarını şekillendirecektir.

Aslında, pek çok şirket tıbbi malzeme yardımı yaparak, çalışanların refahına dair girişimlerde bulunarak ve krizden etkilenen topluluklara destek sunarak COVID-19’un ortaya çıkardığı zorluğun üstesinden gelmek için harekete geçmiş durumdadır. Bazı durumlarda, üreticiler mevcut üretimlerine ara verip arz kıtlığı yaşanan hayat kurtarıcı maskelerin ve solunum cihazlarının üretimine başlamıştır. Bu şirketler övgüyü fazlasıyla hak etmektedir ve bu belge şirketlerin mevcut taahhütlerinden ve eylemlerinden kısmen esinlenmiştir. Bununla birlikte, öncü şirketler kamu yararına katkı sunmanın ötesine geçerek kendi faaliyetlerinde son zamanlarda meydana gelen değişikliklerin toplum ve çevre üzerinde yaratabileceği her türlü olumsuz etkiyi ele almaları gerektiğini bilmektedir. Bu şirketler, özellikle de sert ekonomik koşulların hüküm sürdüğü dönemlerde insan haklarına saygı göstermenin, kendi temel değerlerinin güçlü bir yansıması olduğunun bilincindedir. Bu şirketler, krizin insan hakları üzerindeki olumsuz etkilerini önlemenin, azaltmanın ve ele almanın müşterilerle, tüketicilerle, çalışanlarla, hissedarlarla ve toplumla olan güven ilişkisini kriz geçtikten çok sonra da sürdürebilmek için kilit önemde olduğunu anlamaktadır.

UNDP tüm şirketlerin Covid-19’un kendi faaliyetlerinde ve tedarik zincirlerinde insan hakları üzerindeki ani ve uzun vadeli etkilerine yanıt olarak, tam kapsamlı bir insan hakları etki değerlendirmesine yönelik hızlı adımlar atmayı düşünmelerini tavsiye etmektedir. Bu eylemlerden biri veya diğeri küçük şirketlere kıyasla büyük şirketler için daha uygulanabilir nitelikte olabilir, bununla birlikte hangi ölçekte olursa olsun bütün şirketlerin BM-İDİHRİ kapsamında insan haklarına saygı gösterme sorumluluğu vardır. Bir insan hakları politikasına sahip olmayan şirketler için, içinde bulunduğumuz zaman, insan hakları üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye, azaltmaya ve ele almaya yönelik yazılı, halka açık bir taahhüdün uygulanabilirliğini irdelemek için iyi bir zaman olabilir.

DEĞERLENDİRME

Dilerseniz formu bu bağlantıdan indirebilirsiniz.
Bölüm 1 / 7

Öz değerlendirme formu sonuçlarınızı e-posta olarak almak istiyor musunuz?

Öz değerlendirme formunu doldururken vereceğiniz yanıtlar analiz için kullanılabilir ancak kişisel bilgileriniz hiçbir şekilde paylaşılmayacaktır. Öz değerlendirme formunda paylaştığınız bilgilerin tarafınıza e-posta aracığıyla gönderilmesini isterseniz lütfen aşağıdaki e-posta bölüme e-posta adresinizi giriniz. E-posta bilginiz gizli kalacaktır.

1. Bölüm : Firma Profiline Dair Bilgiler

X