Biz Kimiz?

TÜRKONFED, TÜSİAD ve UNDP’nin 2019 yılında ilk adımlarını attığı Hedefler için İş Dünyası Platformu, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) kurumsal politika ve stratejilerine entegre etmek isteyen büyük, orta ve küçük ölçekli tüm işletmeler, kamu- özel sektör iş birliğini gözeten tüm kamu kurumları, yerel yönetimler, akademi ve Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımına açık bir platform olarak hayata geçti.

Hedefler için İş Dünyası Platformu özel sektörün, sürdürülebilir kalkınma amaçlarını desteklemek ve yeni ortaklıklar kurmak üzere başlattığı ortak eylem platformudur.

Platform paydaşlarıyla birlikte öğrenmeyi, gelişmeyi ve çalışmayı teşvik eder. Tüm paydaşlarını Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı gözeterek çalışma ve sürdürülebilir kalkınma perspektifiyle büyüyen geleceğin ekonomisinin içinde yer alabilmeleri için güçlendirecek adımlar atar.

Kurucu Ortaklar

X