15 Eyl 2022

B4G Yönetim Kurulu Başkanı İrem Oral Kayacık, Yeşil Dönüşüm Zirvesi’ne katıldı

TÜRKONFED, Konrad-Adenauer-Stiftung Türkiye, Akbank ve İÇASİFED’in desteğiyle, 15 Eylül 2022 tarihinde Ankara’da, KOBİ’lerin yeşil dönüşüm sürecindeki yol haritasını ele almak üzere Yeşil Dönüşüm Zirvesi gerçekleştirildi. Zirvenin “KOBİ’ler için Sürdürülebilir Yol Haritaları” başlıklı paneli kapsamında konuk konuşmacı olarak yer alan B4G Yönetim Kurulu Başkanı İrem Oral Kayacık, KOBİ’leri Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu hale getirme ve bu gündemin nasıl önceliklendirilebileceği üzerine bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasına herhangi bir KOBİ’nin 17 kalkınma hedefinin hepsini birden gerçekleştirmesinin zorluğuna vurgu yaparak başlayan Kayacık, daha gerçekçi hedeflerle ilerlemenin önemini ve her şirketin kendi içinde birkaç SKA’yı hedef haline getirerek çalışmasının daha sağlıklı ve daha etkili olacağını vurguladı.

Platform çalışmaları kapsamında danışmanlık hizmeti ihtiyacını karşılayacak bir durum tespiti gerektiğine değinen Kayacık, B4G platformunun hedeflerini ise şu şekilde dile getirdi: “Biz sadece bir düşünce kuruluşu değiliz, aynı zamanda bir eylem örgütüyüz. Dolayısıyla bir savunuculuk tarafımız var. İştirakçi kurumlar ile beraber Birleşmiş Milletler hedefleri ile alakalı özel projeler üretiyoruz. Proje çıktılarına ve sonuçlarına dair TÜRKONFED ile birlikte kamu alanında mevzuat değişikliğine yönelik çalışma ve sahaya inme gibi hedeflerimiz var.”

Konuşmasına Türkiye’nin rekabetçi gücünü kaybetmemesi için KOBİ bazında öncelikli olarak bir analiz yapılmasının ve ardından KOBİ’lerin nasıl dönüşecekleri konusunda bir yol haritası oluşturulmasının gerekliliğine değinerek devam eden İrem Oral Kayacık, “Biz bu noktada TÜRKONFED ve TÜSİAD ile bir misyon edindik. Döngüsel ekonomi hakkında farkındalık yaratmak, farklı kurumlarla tematik projeler geliştirmek gibi amaçlarımız var. KOBİ’lerin dönüşümünde bir savunucu olarak ön plana çıkmak konusunda büyük heyecan duyuyoruz” dedi.

Son olarak Yeşil Finansman’ın eğitici ve dönüştürücü etkisine değinirken, bankaların ve finansal kurumların fonları doğru şekilde anlatabilmesinin ve dağıtabilmesinin önemi üzerinde duran Kayacık, B4G olarak firmaların bankalarla olan yakın ilişkilerinden, kısa vadeli bütçeleriyle uzun vadeli planlarını birbirine örtüştürmelerine yönelik önemli çalışmaları olduğundan da bahsetti.

Panelin tamamını aşağıdaki video kanalından izleyebilirsiniz.

X