29 Haz 2020

Anadolu Grubu ve Hedefler için İş Dünyası Platformu’ndan İş Dünyasına Rehberlik Edecek İş Birliği

İçinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisi sürdürülebilirlik çalışmalarının kritik önemi konusunda farkındalığı artırırken, Anadolu Grubu ve Hedefler için İş Dünyası Platformu, Türkiye’de iş dünyasının Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) raporlamalarında rehber niteliği taşıyacak ortak bir çalışmaya imza attı. Gerçekleştirilen iş birliği sonucunda, SKA’ları iş süreçlerine entegre etmiş ve bu yolculukta performanslarını ölçmek isteyen tüm işletmeler için yol gösterici ve faydalı olacak üç önemli araçtan oluşan bir set hazırlandı.

Anadolu Grubu ve Hedefler için İş Dünyası Platformu sürdürülebilirlik çalışmalarını Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile ilişkilendirmede ve söz konusu çalışmaların raporlanmasında Türk iş dünyası için rehber niteliği taşıyacak ortak bir çalışmaya imza attı. Gerçekleştirilen iş birliği ile SKA’ları iş süreçlerine entegre etmiş ve bu yolculukta performanslarını ölçmek isteyen tüm işletmeler için yol gösterici ve faydalı olacak bir set hazırlandı. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Pusulası ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Üzerine İşletme Raporlaması’nın ilk kez Türkçe yayınlanan versiyonları ile Anadolu Grubu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk Raporu Raporlama ve İletişim Stratejisi Rehberi’nden oluşan üç dokümanlık set, Anadolu Grubu ve Hedefler için İş Dünyası Platformu’nun kurumsal web sitelerinde yayına alındı.

Geleceğin ekonomisinin parçası olmak için bugünden harekete geçmeliyiz

İş dünyası ile SKA’lar arasında köprü kurmayı ve iş dünyasının sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü güçlendirmeyi amaçlayan Hedefler için İş Dünyası Platform Başkanı Ümit Boyner “Dünyanın içinde bulunduğu pandemi süreci, sürdürülebilirliğin önemini hepimize bir kere daha hatırlattı. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşabilmemiz için her zamanki iş yapma anlayışımızdan uzaklaşarak daha kapsayıcı ve yenilikçi çözümler ortaya koymamız gerekiyor.Sürdürülebilirlik için sorumlu tüketim kadar sorumlu üretim de büyük önem arz ediyor. Bu nedenle firmalar hem sorumlu üretim yapmalı hem de bu çabalarını uluslararası standartlar çerçevesinde raporlamalı, görünür kılmalı. Geleceğin ekonomisinin ancak bu şekilde bir parçası olabiliriz ve geride kalmamak için bugünden harekete geçmeliyiz. Unutulmamalı ki SKA’ları, kapsayıcı ve sorumlu bir şekilde iş yapış biçimlerine entegre etmiş işletmeler, etmeyenlere göre daha fazla rekabet avantajı kazanıyor ve finansal olarak daha sürdürülebilir durumda oluyor. Bu nedenle Hedefler için İş Dünyası Platformu olarak firmaların SKA önceliklerini belirlemesini ve SKA raporlamasının büyük küçük demeden tüm firmalar tarafından deneyimlenmesini teşvik ediyoruz” dedi.

Raporlama sürecinde her ölçekte kuruluşa örnek teşkil etmeyi amaçlıyoruz

Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu, pandemi döneminde sürdürülebilirlik çalışmalarının kritik önemi konusunda farkındalığın arttığını belirterek şöyle dedi: “Sürdürülebilirlik çalışmalarında yol almış şirketlerin bunun faydasını fazlasıyla göreceği ve geride kalmış şirketlerin ise bu eksiği daha fazla hissedeceği bir dönemi yaşıyoruz. Geçen yıl Grubumuzun gelecek odaklı vizyonunu temsil eden Anadolu’dan Yarınlara markası altında 2015-2018 döneminde sürdürülebilirlik alanında hayata geçirdiğimiz çalışma ve uygulamalarımızın Birleşmiş Milletler’in belirlediği 17 amaca temas ettiği noktaları ve küresel amaçlara erişilmesi yönünde sağladığımız katkıyı ortaya koyan Anadolu Grubu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk Raporu’muzu yayımladık. Hedefler için İş Dünyası Platformu ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında da bu raporumuzu oluştururken takip ettiğimiz adımları ve oluşturduğumuz metodolojiyi iş dünyası ile paylaşmak amacıyla Anadolu Grubu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk Raporu Raporlama ve İletişim Rehberi’ni hazırladık. Ayrıca SKA’lara yönelik çok önemli iki rehber dokümanı Türkçe literatüre kazandırdık. Hazırladığımız bu yönlendirici dokümanlarla, SKA’ların gerçekleşmesine katkı sağlayacak raporlama sürecine katılmak ve performanslarını analiz ederek çözümlerini tüm dünya ile paylaşmak isteyen her ölçekte kuruluşa örnek teşkil etmeyi amaçlıyoruz.

Özel sektör, SKA’ların gerçekleşip gerçekleşemeyeceğinin belirlenmesinde kritik rol oynuyor Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, “Özel sektörün, SKA’ların önümüzdeki on yıl içinde gerçekleşip gerçekleşemeyeceğinin belirlenmesinde kritik rol oynadığını söyledi. Tomasi, “2020 yılında Birleşmiş Milletler, 2030’a geri sayımı başlatarak Eylem Onyılı’nı ilan etti. SKA’ların gerçekleşebilmesi için toplumun tüm kesimlerinin aktif katılımı gerekirken, özel sektör de bu süreçte öncül paydaşlar arasında yer alıyor. Şirketlerin 2030 Gündemi’ne uygun, kapsayıcı ve sürdürülebilir iş stratejilerine geçmesi gerekiyor. Bu doğrultuda üretim ve tüketim kalıplarının değiştirilmesi, küresel olarak kabul edilmiş SKA’ları gerçekleştirmek için çok önemlidir. UNDP’nin bu olumlu değişim için kamu ve özel sektörle iş birliği katlanarak artıyor. Bu çalışma da standartların yaygınlaştırılması için güçlü bir örnek oluşturuyor ve tüm işletmeleri SKA raporlaması yapmaya davet ediyorum” dedi.

İşletmelere ihtiyaçları olan bilgi ve deneyim bir arada sunuluyor

İş birliği ile hayata geçirilen üç dokümandan; orijinali The Global Reporting Initiative (GRI), UN Global Compact ve The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) tarafından hazırlanan “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Pusulası”, işletmelere stratejilerini SKA’lar ile nasıl uyumlu hale getirebilecekleri ve SKA’ların gerçekleşmesindeki katkılarını nasıl ölçüp yönetebilecekleri konusunda rehberlik ediyor. GRI ve UN Global Compact tarafından hazırlanan “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Üzerine İşletme Raporlaması” ise işletmelerin SKA’ları tanımasına, önceliklendirmesine; önceliklendirdikleri SKA’lar için eyleme geçmelerine ve ilerleme raporlamalarına yardım etmeyi amaçlayan “prensiplere dayalı önceliklendirme” sürecini ana hatlarıyla ortaya koyuyor. Bu iki teorik doküman “Anadolu Grubu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk Raporu Raporlama ve İletişim Stratejisi Rehberi” ile pratiğedökülüyor. Bu set ile şirketlere, benzer bir raporlama sürecinde ihtiyaçları olan bilgi ve deneyim sonucu öğrenilen dersler bire bir aktarılıyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Pusulası, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Üzerine İşletme Raporlaması ve Anadolu Grubu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk Raporu Raporlama ve İletişim Stratejisi dokümanlarına Anadolu Grubu Kurumsal Websitesi ya da Hedefler için İş Dünyası Platformu internet sitesinden erişebilirsiniz.

Anadolu Grubu Hakkında

Anadolu Grubu, 1950 yılında Yazıcı ve Özilhan aileleri tarafından kuruldu. ‘Anadolu’yu dünyaya, dünyayı Anadolu’ya bağlayan yıldız’ olma vizyonu ışığında varlığını geleceğe taşıyan Grup, 19 ülkede, 80’e yakın şirket, 66 üretim tesisi ve yaklaşık 80 bin istihdamla faaliyet gösteriyor. Yurt dışında bölgesel oyuncu olarak küreselleşme, ortaklık kültürüne olan bağlılığı ile dünyanın en büyük şirketleri ile ortaklıklar kurma ve markalı tüketici ürünleri geliştirme hedefleri doğrultusunda, Türkiye için katma değer yaratarak hızlı ve sağlıklı büyümesini devam ettiriyor. Anadolu Grubu, bira, meşrubat, perakende, tarım, otomotiv, kırtasiye, hızlı servis restoranı, gayrimenkul ve enerji sektörlerindeki operasyonları ile faaliyetlerini geniş bir alanda sürdürüyor. Aynı zamanda, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde eğitim, sağlık ve spor alanlarında Anadolu Vakfı, Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü ile topluma katkılarını duyarlılıkla gerçekleştiriyor.

Hedefler için İş Dünyası Platformu Hakkında

Sürdürülebilir bir kalkınma için toplumdaki tüm oyunculara iş düştüğü anlayışıyla harekete geçen TÜRKONFED, TÜSİAD ve UNDP iş birliği ile kurulan Hedefler İçin İş Dünyası Platformu, bu konuda dünyanın özel sektör inisiyatifiyle hayata geçirilmiş ilk düşünce ve uygulama (Think Do Tank) platformudur. Özel sektör, kamu ve STK’ları, “sürdürülebilir kalkınma” ortak paydasında buluşturmayı, özel sektöre kalkınmada nasıl bir çözüm ortağı olabileceğine ilişkin yol haritaları sunmayı amaçlayan platform, Birleşmiş Milletler’in yoksulluktan iklim değişikliğine, toplumsal cinsiyet eşitliğinden çevreye kadar 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı temel almaktadır.

UN Global Compact ve Global Compact Türkiye Hakkında

Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan UN Global Compact, şirketlerin stratejilerini ve operasyonlarını evrensel olarak kabul görmüş 10 İlke’ye uyumlu hale getirmeleri için desteklerken aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşılabilmesi için iş dünyasına liderlik eder. UN Global Compact’in 70+ Yerel Ağları içinde öncü Yerel Ağlar arasında bulunan Global Compact Türkiye, kolektif hareketin gücünden yararlanarak“sorumlu kurumsal vatandaşlık ve sürdürülebilirkurumlar” kavramını Türkiye’de yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır.

Detaylı Bilgi İçin

Can Çoktur
Anadolu Grubu Kurumsal İlişkiler ve İletişim Koordinatörlüğü
0216 578 86 67
can.coktur@anadolugrubu.com.tr

Sibel Şentürk
Mese İletişim Danışmanlığı 0212 245 33 23
sibel@mese.com.tr

X