İnsan Hakları ve COVID-19: Şirketler İçin Hızlı Öz Değerlendirme

Hedefler İçin İş Dünyası nedir?

Hedefler için İş Dünyası Platformu’nun temel amacı; iş dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasındaki köprüyü kurmak ve iş dünyasının sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü güçlendirmektir.

Hedefler için İş Dünyası Platformu birlikte düşünmeyi, öğrenmeyi ve çalışmayı teşvik eden; tüm şirketler ve paydaşlarına açık, katılımcı bir yapıya sahip.

193 Birleşmiş Milletler üyesi devlet 2015 yılında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) kabul etti. SKA’lar yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak, küresel ve yerel sürdürülebilir kalkınma uygulamalarına bir çerçeve oluşturmak amacıyla 2030 yılında tamamlanacak bir yol haritası ortaya koyuyor. Hedefler için İş Dünyası Platformu da, bu yol haritasında tüm paydaşlarına liderlik ve rehberlik yapıyor.

Kurumsal Destekçilerimiz

Hedefler İçin İş Dünyası Neler Yapıyor?

 • iklim değişikliği

  İşletmelerin olası afet ve kriz durumlarına hazırlıklı olmasını sağlamak ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkılarını güçlendirmek.

  İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE AFETLERE DAYANIKLILIK
 • İşletmeleri geleceğe hazırlama

  İşletmelerin hem bugünün ihtiyaçlarını karşılamaları hem de geleceğin ekonomisinin koşullarına hazırlıklı hale gelmelerine katkı sağlamak.

  İŞLETMELERİ GELECEĞE HAZIRLAMA
 • Kapsayıcı büyüme

  Toplumun her kesiminin ekonomiye katılımını güçlendirecek kapsayıcı iş modellerini hayata geçirmek.

  KAPSAYICI BÜYÜME

Etkinlik Takvimi

Geçmiş Etkinlikler

İletişim Formu

X